Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2023/2023_lbrador_hallbarhet_640x250.jpg

Så arbetar L.Brador med hållbarhet

2023-06-01
L.Bradors arbetskläder ska hålla en hög kvalitet under så lång tid som möjligt. Testning är därmed en naturlig del av deras produktutvecklingsprocess för att säkerställa att alla material och färdiga plagg lever upp till högt satta kvalitetskrav. Som bas har de utarbetat en Quality manual som definierar deras produkt/produktionskrav. Plaggen testas genom egna testpiloter i form av bärartester ute på fältet, av deras leverantörer, i deras eget labb i Ulricehamn och hos extern part.

L.Brador satsar på hög kvalitet och lång livslängd

Hållbarhet för L.Brador är att säkerställa att livscykeln för varje nytt plagg är så lång som möjligt. Genom plagg av hög kvalitet med lång livslängd vill de bidra till minskad resurs- och energiförbrukning.

De anser att kvalitet och hållbarhet går hand i hand. I L.Bradors vision står det tydligt uttryckt: "A world where everyone is safe and healty at work. Det handlar om vårt ansvar och andras säkerhet under hela livscykeln.

L.Brador erbjuder ett tydligt premiumsortiment som skapar enkla val, där plaggen harmonierar med varandra och håller vad de lovar hela dagen, varje dag.

Deras mål är att, i nära samarbete med våra användare, skapa plagg som klarar av att användas och slitas dag efter dag, utan varken minskad funktion eller komfort, alla arbetsdagar om året. Det är deras designfilosofi, enkelt uttryckt i deras slogan: "Workwear. Designed to work."

L.Bradors prioriterade globala mål

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

L.Bradors Hållbarhetsstrategi syftar till att utgå från FN:s globala mål, där särskilt fokus ligger på följande målområden: 


L.Bradors verksamheter och produkter bidrar till bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.


Genom aktiv kravställning på leverantörer och produktion kan L.Brador minska miljöpåverkan.


Genom smarta transporter och energilösningar i verksamheten kan L.Brador minska miljöpåverkan.

Läs mer om L.Bradors hållbarhetsstrategi här.