Laddar
Laddar
Laddar

Certifieringar

Vi är certifierade gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Detta innebär att vi har dokumenterade rutiner för hur vi ska arbeta för att uppnå nöjd kund, minskad miljöpåverkan och säker arbetsmiljö. Certifieringsföretaget DNV granskar vår verksamhet.

Som en del av vår ISO-certifiering besöker vi regelbundet produktionspartner och vi följer deras rutiner kring miljöledning, HMS och kvalitetssäkring av de produkter de levererar. Produkterna måste ha en godkänd hållbarhet och vara certifierade i enlighet med lagar och krav som produkten måste uppfylla. Våra leverantörer åtar sig också att underteckna Skyddas Code of Conduct.

Iso-certifieringar

SA 8000

Våra fabriker är SA8000-certifierade. SA8000 är en frivillig internationell standard som reglerar de anställdas sociala villkor. Det bygger på ILOs kärnkonventioner, FNs konvention om mänskliga rättigheter och FNs barnkonvention. Detta innebär att våra fabriker undersöks inom nio grundläggande områden: barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, diskriminering, bestraffning, arbetstider, lön och ledning.

ISO 14001ISO 14001: 2015

Vi är ISO 14001-certifierade. Det innebär att vi ständigt strävar efter att vara så skonsamma mot miljön som möjligt.

 

 

ISO 9001

ISO 9001: 2015

Ett ISO 9001-certifikat visar att vårt kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt standarden för god kvalitetshantering.