Vårt ansvar

Under detta avsnitt hittar du kortfattad information om de ansvarsområden vi tycker är viktiga. Det rör bl. a. områden som miljöpolicy, kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy och producentansvar.