Laddar
Laddar
Laddar

Vårt ansvar

Kvalitetspolicy

Skydda skall identifiera och förstå kundens behov och eftersträva lösningar som skapar värde både för oss och för vår kund. Våra kunder skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad. Vi eftersträvar goda och professionella relationer med våra intressenter och att varje medarbetare engageras i sitt eget och koncernens kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att, i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt i syfte att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna prestera på topp och är därigenom ett viktigt konkurrensmedel och en strategisk fråga. Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet skall efterlevas för att förebygga skador och ohälsa. Företagets arbetsmiljö, som inbegriper såväl fysiska som psykosociala faktorer, skall kännetecknas av engagemang, effektivitet, förändringsvilja och ansvarstagande.

Bergman & Beving-koncernen ger alla koncernens medarbetare lika möjligheter oavsett hudfärg, kön, ålder, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller andra särskiljande egenskaper. Koncernen tillåter varken diskriminering eller trakasserier.

Arbetsmiljön skall:

  • Präglas av ett engagerat ledarskap och god kompetens i alla befattningar.
  • Kännetecknas av respekt och tillit för varandra samt stimulera framgångsvilja.
  • Inbegripa ständigt förbättrad hantering av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda.
  • Skapa förutsättningar för bättre prestationer samt personlig och yrkesmässig utveckling.
  • Medföra decentraliserat och personligt ansvarstagande för hälsa och miljö i det dagliga arbetet, bl.a. genom att följa bestämmelser, rutiner och beslut.

Producentansvar

Som distributör och nedströmsanvändare ställer vi krav på leverantörer/tillverkade att de följer REACH-förordningen.

Har ni frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete kan ni kontakta Anne Ericsson tel +46 321 677382