Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2023/sundstrom-byggestov.jpg

Byggdamm - en dold fara

2023-09-06

Optimalt andningsskydd på byggarbetsplatser: Skydda dina anställda från skadligt byggdamm.

Även minimala mängder byggdamm kan ha betydande konsekvenser för lungorna och luftvägarna hos de som arbetar i denna miljö. Skadorna kan utvecklas gradvis och över tid övergår de till allvarliga sjukdomar, som till exempel silikos, lungcancer, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det är viktigt att inte underskatta risken - symtomen kan ta år, till och med decennier, innan de upptäcks. Att identifiera problemet efter lång tid kan leda till irreparabel skada som kan vara svår, om inte omöjlig, att behandla.

Prioritering av skydd

Lyckligtvis finns det effektiva lösningar för att förhindra hälsorisker och potentiella lungsjukdomar. Rätt användning av andningsskydd är avgörande för att förhindra farliga partiklar från att tränga in i luftvägarna. Vi på Skydda erbjuder ett brett utbud av specialanpassade andningsskydd som passar olika arbetsförhållanden och typer av damm. Satsa på de anställdas hälsa och säkerhet genom att välja rätt andningsskydd i byggmiljöer.

Fördelarna med korttidsoveraller inom byggbranschen: Effektiv skydd mot damm och föroreningar

När man använder korttidsoveraller under bygg- eller renoveringsarbete får man en pålitlig barriär mot partiklar som annars lätt kan fastna på arbetskläderna, även i håret. Detta ger flera betydande fördelar. För det första förhindrar det förorening av personliga kläder, vilket annars skulle kunna bli ett långvarigt problem efter en arbetsdag. Byggdamm kan vara svårt att ta bort och med tiden kan det skada eller försvaga kvaliteten på kläderna.

Korttidsoveraller som används under renovering eller byggande med stor exponering för partiklar ger pålitligt skydd mot dammpartiklar. Dessa overaller är också antistatiska och samtidigt lätta och praktiska att bli av med efter användning. Skydda arbetare med kända tillverkare som Dupont, Tyvek med flera. Se vårt utbud av korttidsoveraller här.

Vad du bör veta om andningsskydd:


Varierat damm, varierat skydd: Byggdamm kommer i många former och kan inkludera allt från kiseldioxidstoft, kvartsdamm, mögel till trästoft och mer. Välj rätt skyddsutrustning för att möta de specifika kraven i din arbetsmiljö.

Undvik kompromisser: Ansiktsbehåring kan minska skyddsnivån i tättslutande andningsskyddsmasker. Vi rekommenderar tryckluftsdrivet andningsskydd för fullständigt skydd mot förorenande partiklar.

Efterlevnad av riktlinjer: Följ lagar och krav när det gäller användning av andningsskydd. Se till att följa dessa noggrant för att säkerställa rätt skyddsnivå. Läs mer på arbetsmiljöverket.se.


SKYDDA REKOMMENDERAR:

Sundström Safety filterapparater som anges nedan, dessa är lämpliga för arbete där det kan uppstå kiseldioxidstöv (RCS) och allmänt byggdamm.


KORTA ARBETSPASS 

Små arbetsmängder och låga dammkoncentrationer. För användare utan skägg.

Halvmask Sundström SR 100

Halvmask SR 100 i silikon, med partikelfilter SR 510 P3.


Halvmask Sundström SR 900

Halvmask i TPE/PP, i tre storlekar. Två utandningsventiler som ger mycket lågt utandningsmotstånd, rekommenderas tillsammans med partikelfilter SR 510 P3.

LÄNGRE ARBETSPASS

Större arbetsbelastning och högre dammkoncentrationer. Rekommenderas även för användare som inte är rakade, har ansiktsbehåring, skägg eller polisonger.

Fläkt Sundström SR 500

Fläktenheten SR 700 eller SR 500 med partikelfilter SR 510 P3 R.

SR 500-fläktens låga vikt och anatomiska design av fläkt och bälte ger hög komfort.

Skärm Sundström SR 570

SR 580-hjälm med visir eller SR 570-ansiktsskärm med eller utan stötskydd beroende på arbetsplatsen.