Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2020/2020_corona_fullny.jpg

Coronavirus och rekommendationer för handhygien

2020-03-02
Den 31 december 2019 informerades WHO:s Kinakontor om fall av lunginflammation av okänd orsak som upptäckts i Wuhan City i provinsen Hubei i Kina. Den 7 januari identifierade de kinesiska myndigheterna ett nytt coronavirus. Coronavirus är en "höljeförsett virus" som orsakar sjukdom – från vanlig förkylning till allvarligare sjukdomar.

Coronavirus sprids vanligen från en infekterad person till andra genom:

  • Luften via hosta och nysningar
  • Kroppskontakt, beröring eller handskakning
  • Beröring av ett objekt eller yta med virus och därefter beröring av mun, näsa eller ögon innan handtvätt
  • Sällsynta fall, fekal smitta

För närvarande finns det inga vaccin för att skydda mot coronavirusinfektion. WHO:s standardrekommendationer för allmänheten för att minska exponering för och överföring av en rad sjukdomar när det gäller hand- och andningshygien är följande:

  • Tvätta händerna ofta med alkoholbaserad handtvätt eller tvål och vatten.
  • Vid hosta och nysningar, täck över munnen och näsan med armvecket eller papper – släng papperet direkt och tvätta händerna.
  • Undvik kontakt med personer som har feber och hosta.
  • Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök läkarhjälp tidigt och berätta om tidigare resehistorik för din vårdgivare.


Handhygien

Det finns för närvarande inget tillgängligt test av desinfektionsmedels effektivitet mot coronavirus. Därför har inga av SCJ Professional-produkter testats med avseende på den här stammen av coronavirus. SC Johnson Professional rekommenderar kunder att använda produkter som är oberoende testade, och visat sig uppfylla ovanstående krav för "Virusdödande effekt på höljeförsedda virus", "begränsat virusdödande" eller "fullt virusdödande". 

Alla handtvålar och handdesinfektionsmedel bör användas som en del av en handhygienrutin för att bidra till att stoppa överföring av virus inom ramen för ett omfattande, mångfacetterat infektionsförebyggande program. 

Som komplement till användningen av ovanstående produkter inkluderar god handhygien också rätt handtvätt-teknik med vatten och tvål. För att uppnå en bra handtvätt-teknik finns vissa riktlinjer som visas i nedanstående video: