Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2021/2021_04_byggrapport_fullimage.jpg

Ny byggrapport 2021 inom byggbranschen

2021-03-25
Det råder en fortsatt bristande säkerhetskultur bland Sveriges byggföretag. Sex av tio byggarbetare använder inte den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas fullt ut. Dessutom oroar sig en av fem för att skada sig på jobbet. Det visar en ny rapport framtagen av oss.

Under 2020 har 3 673* arbetsskador rapporterats inom byggindustrin, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Det gör byggbranschen till den tredje mest skadedrabbade. Vi på Skydda har i rapporten ”Säker arbetsplats 2021” gjort en Sifo-undersökning om vad skyddsombud och byggarbetare anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Rapporten visar att det behövs vidtas åtgärder inom flera olika områden.

– Det är välkänt att Sveriges byggföretag har drabbats hårt av arbetsrelaterade olyckor genom åren. Detta på grund av en bristande säkerhetskultur i branschen. Kunskapen om personlig skyddsutrustning är låg bland byggarbetare och många arbetsgivare planerar inte säkerhetsarbetet i projekteringen. Detta innebär att till exempel underleverantörer utsätts för onödiga risker, säger Jonas Peterson, vd på Skydda.

Vår rapport visar även att en av fem byggarbetare (21%) är oroliga för att drabbas av en olycka i arbetet. Dessutom svarar 71 procent av byggarbetarna och hela 86 procent av skyddsombuden att de någon gång har varit med om eller vittnat om en olycka på arbetet. Därtill svarar bara cirka tre av fem skyddsombud (63%) att de fullt ut känner sig trygga i att alla medarbetare i organisationen använder rätt personlig skyddsutrustning.

Vår rapport visar även att drygt två av fem (39%) byggarbetare saknar tillräckligt med kunskap om hur de ska testa sin skyddsutrustning. Kanske har attityden till säkerheten på arbetsplatserna förändrats under det senaste året. För enligt samma rapport uppger nästan nio av tio skyddsombud (86%) att företagen har förändrat säkerheten på arbetsplatsen sedan pandemins början.

– Efter coronavirusets utbrott har fler aktörer tvingats ta till hårdare säkerhetsmässiga åtgärder. Men vår rapport belyser att byggarbetare inte skyddar sig tillräckligt i riskfyllda arbetssituationer. För att man ska lyckas minska antalet olyckor måste både byggherrar och ledningsgrupper på svenska byggföretag prioritera arbetsmiljöfrågan mer än idag. Säkerhetskulturen är trots allt en attitydfråga, och något som fler borde prioritera i högre grad, säger Jonas Peterson.

Ta del av rapporten Säkert Arbetsplats 2021 här.