Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/SE/2020/20201119_3mvarldsnyhet_fullimage.jpg

Svetshjälm Speedglas G5-02 - en världsnyhet från 3M

2020-11-19
3M Speedglas Svetshjälm G5-02 är utrustad med världens första välvda automatiskt nedbländande svetsglas. Med den nya tekniken följer svetsglaset huvudets rundning och ökar det perifera synfältet. Hjälmen G5-02 är särskilt framtagen för TIG-svetsning och sätter en ny världsstandard för ADF-skärpa. Det här är hjälmen för svetsare som håller på med avancerat precisionsarbete.

Detta är 3Ms mest avancerade teknik någonsin. Genom glaset kan man även urskilja färger bättre tack vare tekniken Speedglas Natural Colour. De fyra bågsensorerna gör att svetsglaset G5-02 slår om tillförlitligt även vid mycket låga TIG-inställningar. Ljust läge 2,5 DIN. Gå till produkten Svetshjälm Speedglas G5-02.

Undvik onödiga ögonskador

De vanligaste ögonskadorna som orsakas av ultraviolett och infraröd strålning är brännskador på näthinnan och strålningsskador på hornhinnan. Alla typer av svetsning avger optisk strålning som riskerar att skada både ögon och hud. Oskyddade personer som exponeras för ljusbågen från en svetspunkt riskerar att utsättas för strålningsnivåer, även på på kort tid, som överstiger gällande gränsvärden enligt AFS 2009:7.

Dessa skador kan förhindras genom att använda lämpligt ögonskydd. Olika arbeten kräver olika skydd och det är viktigt att välja det ögonskydd som är mest lämpat för arbetssituationen.

Att omedvetet utsättas för strålning

Speciellt förrädiskt är situationer där personer vistas i närheten av en svetsplats men inte själva utför svetsarbetet och ändå omedvetet utsätts för strålningen. Svetsarbetsplatser bör därför alltid skärmas av på ett eller annat sätt. Svetsblänk uppträder när ögats yta exponeras för väldigt stark UV-strålning, vanligtvis när en ljusbåge uppstår av misstag och svetshjälmen är uppfälld, avtagen eller ögonen på annat sätt är oskyddade. Långvarig överexponering för strålning från ljusbågar kan ge brännskador på hornhinnan, grå starr och hudcancer.

Skador från främmande partiklar

Skador från främmande partiklar uppstår när material som damm, slipspån och svetsloppor kommer in i ögat. Dessa partiklar eller föremål rör sig ofta med hög hastighet och är oftast vassa föremål som tex metall. En inträngande ögonskada kan vara mycket allvarlig och värsta fall leda till blindhet om den inte upptäcks och behandlas omedelbart.

Använd automatiskt nedbländande svetsglas

Genom att använd ett automatiskt nedbländande svetsglas gör att svetsare kan ha på sitt ögon- och ansiktsskydd, dvs. sin svetshjälm under hela arbetet. Om du alltid kan se minskar behovet av att hela tiden fälla upp hjälmen och du undviker därmed skador som kan uppkomma om tex en ljusbåge inträffar av misstag eller att du exponeras för ljusbågar från svetsare i närheten.