Artiklar

Ledningsfråga att skyddsombuden lyfts fram

För att säkerheten ska öka och antalet olyckor minska så måste ledningsgrupperna på svenska bygg- och industriföretag prioritera frågan betydligt högre.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning

Om skyddsombud
Personer med skyddshjälm, hörselkåpor och varselkläder på byggarbetsplats.
Skyddsombuden måste få större mandat

Skyddsombudens roll är livsviktig ute på byggarbetsplatserna. Skyddsombudet är utsedd av medlemmarna på företaget för att företräda de anställda så de får en bra och säker arbetsplats. De måste få större mandat att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.
Vem ansvarar för att personalen har rätt personligt skydd på sig?

Effekterna av den personliga skyddsutrustningen minskar om den inte är anpassad till arbetsuppgifterna. Men vem ansvarar för att personalen har rätt personligt skydd och att det verkligen används?

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.
Vem ansvarar för att personalen har tillgång till rätt personligt skydd?

Effekterna av den personliga skyddsutrustningen minskar om den inte är anpassad till arbetsuppgifterna. Rätt produkter ska alltid tillhandahålls av arbetsgivaren.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Person med skyddshjälm, hörselkåpor och varselkläder arbetar i industrimiljö.
Skyddsutrustning på jobbet – vilket ansvar har du?

Personlig skyddsutrustning gör arbetet säkrare och personalen tryggare. Men vem har ansvaret för personalens säkerhet?

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Personer med skyddshjälm, fallskyddsutrustning och varselkläder förbereder lyft av en järnbalk.
Hur väljs ett skyddsombud?

För hur lång tid väljs ett skyddsombud? Hur väljs skyddsombudet när ingen facklig organisation finns på arbetsplatsen? Vi reder ut detaljerna.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud miljö
Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombud är ett välbekant ord för många. Lika känt är inte vad den utsedda personen faktiskt ska göra på arbetsplatsen.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud
Vad gör ett huvudskyddsombud?

På en arbetsplats med flera skyddsombud ska alltid ett huvudskyddsombud utses. Rollen har en viktig och samordnande funktion på större arbetsplatser.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombud pin
Vad förväntas av dig som skyddsombud?

Som skyddsombud är du personalens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor. Här sammanfattar vi vad som förväntas av rollen.

Postat under: Om skyddsombud , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Om skyddsombud
Skyddsombuds pins