Då ska du använda hjälm på jobbet

Vilken typ av huvudskydd ska du använda på arbetsplatsen och när ska en skyddshjälm bytas ut? Läs om hur en av de viktigaste kroppsdelarna skyddas på bästa sätt.

Inom industrin och byggsektorn finns två viktiga typer av huvudskydd: skyddshjälmar och stötskyddsmössor. Vilket huvudskydd som ska användas beror på vilka risker som finns på arbetsplatsen.

Skyddshjälm
Använd alltid skyddshjälm i miljöer med risk för:

 • fallande föremål
 • klämning
 • värmestrålning
 • stänk av smält metall
 • elektrisk ström – vissa hjälmar eller inredningar är förberedda för arbetssituationer i närheten av detta.
 • elektriska ljusbågar – om denna risk förekommer, det finns paket som innehåller hjälm, hörselskydd och visir som är speciellt godkända mot elektriska ljusbågar.
Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Vid arbete i kyla bör hjälm som även ger utrymme för hjälmhuva användas.

För vissa typer av arbeten, t.ex. byggnads- och anläggningsarbeten finns lagkrav på att använda hjälm med hakrem.

Stötskyddsmössa

Använd alltid stötskyddsmössa i miljöer med risk för:

 • att man slår huvudet i hårda, vassa, eller utstickande föremål.

Då ska hjälmen bytas ut
Eftersom arbetshjälmar används i skiftande miljöer finns inget generellt svar eller uppgift i standarden för när en hjälm skall bytas ut. Hjälmarna är dock laboratorietestade i en miljö som motsvarar tre år i skandinaviskt klimat. Efter testet visade hjälmarna i stort sett oförändrade egenskaper. Normalt har ett huvudskydd en livslängd på fem år, men du måste läsa vad det står i den aktuella leverantörens bruksanvisning. Livslängden kan minska om hjälmen utsätts för exempelvis kemikalier eller långvarigt för solljus. Kontrollera alltid huvudskyddet innan användning för att upptäcka eventuella synliga förändringar som kan minska skyddet, exempelvis sprickor, missfärgningar och krackeleringar. För att alltid ha fullgott skydd för huvudet ska huvudskyddet bytas ut om det råkat ut för slag eller är skadat.

Hjälmen ska omedelbart bytas ut om den utsatts för:

 • kemikalier
 • kraftig stöt

Hjälmen ska också bytas ut om den varit långvarigt utsatt för solljus.

Test av hjälmar

I Europanormen EN 397 kan hjälmar testas i olika klasser, exempelvis:

 • Köldtest skall genomföras i -10°C, medan -20°C och -30°C är frivilliga.
 • Hjälmar som uppfyller tuffaste kraven d.v.s. -30°C kan också ha hög sidstyvhet (LD).

Hjälmar kan bl. a. också vara testade och godkända mot:

 • Metallstänk (MM)
 • Elektrisk isolering (440 VAC)

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/06/3