Varför är det viktigt med en säkerhetsgenomgång på företaget?

Det finns många anledningar att löpande genomföra en riskbedömning:

 • Alla medarbetare får en trygg och säker arbetsplats.
 • En riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och något som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Företaget kan göra stora kostnadsbesparingar och därmed få bättre ekonomi genom att åtgärderna minskar kostnader för sjukskrivningar, upplärning av vikarier och tappat produktionsbortfall.
 • Vi ser till att rätt skyddsutrustning används och företaget kan spara pengar på mer effektiva inköp av personlig skyddsutrustning.
 • Alla vill arbeta hos med en trygg och attraktiv arbetsgivare.
 • Arbetsgivaren undviker onödiga böter.

 

Vad innebär säkerhetsgenomgången på företaget?

En riskbedömning är en genomgång av din arbetsplats för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda.

Vi försöker under skyddsronden identifiera olika riskmoment och farliga arbetssituationer i den fysiska arbetsmiljön hos dig. Det kan vara till exempel att fokusera på buller, gå igenom fallrisker eller se över kemikalieskyddet. Genom att se till att rätt personlig skyddsutrustning används kan vi ofta minimera eller helt ta bort riskmomentet.

En riskbedömning leder till en handlingsplan med förslag på åtgärder för att minska antalet arbetsskador och sjukskrivningar. Därmed kan företaget spara stora summor pengar.

Vad kostar sjukfrånvaron?

Så mycket kostar sjukfrånvaron för arbetsgivaren.

Ett företag med 20 anställda som var och en tjänar 25 000 kr/månad och har 14 dagars sjukfrånvaro var får en totalkostnad för sjukfrånvaro på över 400 000 kr per år.

Vill du veta mer om hur mycket sjukfrånvaron kan kosta dig – klicka här

Hur går en riskbedömning till?

Vi gör besök på din arbetsplats och har med oss en av våra skyddsspecialister. Tillsammans går vi en skyddsrond på de avdelningar som är i behov av en översyn. Till hjälp har vi en checklista som vi fyller i tillsammans. Resultatet av checklistan ligger sedan som grund till den handlingsplan vi gör.

Riskbedömning sker i stegen behovsanalys, riskbedömning, handlingsplan, genomförande och uppföljning

Några av de saker vi går igenom för att säkra arbetsplatsen:

 • Sammanställning av vilka riskmoment som finns.
 • Bedömning hur stor risken för skador är.
 • Kan arbetet ändras så riskerna minimeras?
 • Används rätt skyddsutrustning med rätt egenskaper?
 • Är skyddsutrustningen lättillgänglig och rätt förvarad?
 • Undersökning av skick på personlig skyddsutrustning och kontroll av typgodkännanden och CE-märkning.
 • Säkerställer att utrustningen är individanpassad.
 • Informerar om när skyddsutrustningen ska användas.

Handlingsplan och uppföljning

Handlingsplan

Efter riskbedömningen får du resultatet och föreslagna åtgärder. Vi hjälper till att ta fram en handlingsplan med tydliga ansvarsområden och deadlines för att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Om vi ser att en ny typ av personlig skyddsutrustning behöver användas hjälper vi till att förse dig med dessa.

Uppföljning

Vi är noggranna med att man följer upp genomförda åtgärder och utvärderar att man fått den effekt man vill uppnå. Det är något vi på Skydda gärna hjälper till med och har som en tilläggstjänst till riskbedömningen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Självklart kan vi kan sätta upp riskbedömningar med regelbundenhet och därmed hjälpa dig arbeta systematiskt och effektivt med SAM.

Behöver du hjälp med utbildning av den personliga skyddsutrustningen, t.ex. fallskydd hjälper vi till att boka rätt utbildning för de som behöver det. Här ser du våra utbildningar.

Vi på Skydda genomför kontinuerligt säkerhetsgenomgångar och riskanalyser på svenska arbetsplatser. Vårt fokusområde är inom bygg och industri och vår målsättning är att ingen skall behöva skadas på jobbet.

Personer med varselkläder och hörselkåpor gör riskbedömning och diskuterar personlig skyddsutrustning.

Gör en intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält