TILLSAMMANS MOT OLYCKOR

2021 inträffade det 40.276 arbetsplatsolyckor i Sverige*. Det är cirka 110 olyckor per dag.

En viktig del i arbetet med att minska antalet skador är att använda rätt skyddsutrustning. Vi hjälper dig genom att erbjuda rätt produkter samt utbildning i hur du använder utrustningen på rätt sätt.

Tillsammans gör vi skillnad.

#SAFETYISANATTITUDE

* Statistik från Arbetsmiljöverket.

quote-module-img

Var 30:e minut sker en olycka/tillbud
på svenska byggarbetsplatser,
vecka ut och vecka in,
året om.

Källa: Byggrapport Säker Arbetsplats 2021.

saknar kunskap om hur de testar sin personliga utrustning

Säkerheten försämras om personliga
skyddsutrustningen har passerat
bäst före-datum eller har defekta
komponenter.

av byggnadsarbetarna arbetar inte med korrekt personlig utrustning

Ta reda på vilken typ av personlig
skyddsutrustning som krävs för de
olika arbetsmomenten.

byggarbetare är oroliga för att skada sig på arbetet

Produkter, tjänster och utbildningar för säkra och effektiva arbetsplatser.

Riskbedömningar

Med regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön minskar du risken för skador och olyckor. Våra experter går igenom varje arbetsmoment på plats hos dig för att upptäcka eventuella brister och tar fram förslag på åtgärder som stärker säkerheten.

Rätt produkter

Rätt skyddsutrustning gör din arbetsplats säkrare. Du får hjälp att välja skyddsutrustning som motsvarar ditt företags behov. Vi har ett noggrant utvalt sortiment från marknadsledande varumärken och samarbetar med hundratals leverantörer.

Skräddarsydda utbildningar

Du får utbildning inom personlig skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet utifrån ditt företags behov. Samtliga utbildningar leds av erfarna rådgivare och knyter an till relevant lagstiftning och regelverk. Flera utbildningar ger grund för certifiering.

Miljöansvar

Vi hjälper dig ta miljöansvar. Du får en leverans från oss med all personlig skyddsutrustning och sparar på sätt naturen från onödiga koldioxidutsläpp än om du valt flera leverantörer. Du sparar också tid i hantering av uppackning och administration. Vi arbetar med leverantörer som tar ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor vilket ger kontroll över hela flödet. Våra ISO-certifiering garanterar att vi håller det vi lovar.

Skärmdump av Skyddas e-handel med personlig skyddsutrustning

Allt du behöver inom personligt skydd, på ett och samma ställe.

Kombinera noggrant utvald skyddsutrustning med kvalificerad kunskap, utbildningar och tjänster för ett tryggare arbetsliv.

Svetsare med svetshjälm, skyddshandskar och varselkläder.
Bergman & Beving logotyp

SKYDDA ingår i Bergman & Beving, ett av norra Europas ledande holdingbolag inom industri och bygg. Bergman och Beving utvecklar bolag som vill bli ledande varumärken inom sina kategorier.