Ledningsfråga att skyddsombuden lyfts fram

För att säkerheten ska öka och antalet olyckor minska så måste ledningsgrupperna på svenska bygg- och industriföretag prioritera frågan betydligt högre.

- Det är viktigt att ledningsgrupperna tar säkerhetsfrågan på stort allvar och hjälper till att lyfta fram skyddsombudens oerhört viktiga arbete. Då kan vi skapa säkrare arbetsplatser, säger Mikael Hansson, vd på Skydda. 

Mikael Hansson
Mikael Hansson, VD Skydda

Ledningens driv och engagemang är avgörande för att lyfta skyddsombudens viktiga arbete. Med rätt kunskaper och mandat för att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna kan skyddsombuden få fler att engagera sig i säkerhetsfrågor. 

Tre konkreta åtgärder för att minska antalet arbetsolyckor

För att öka säkerheten och minska olyckorna på svenska arbetsplatser finns det tre enkla insatser man kan börja med: 

  1. Genomför mer frekventa och omfattande riskbedömningar,
  2. Genomför fler och löpande utbildningar både för skyddsombud och byggarbetare.
  3. Ge skyddsombuden större mandat och resurser att påverka säkerheten på arbetsplatsen.

I vår rapport Säker arbetsplats kan du läsa mer om skyddsombudens roll i säkerhetsarbetet på svenska byggarbetsplatser.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/08/15
Senast ändrad 2019/10/14