Skyddsutrustning på jobbet – vilket ansvar har du?

Personlig skyddsutrustning gör arbetet säkrare och personalen tryggare. Men vem har ansvaret för personalens säkerhet?

Skyddsutrustning på jobbet – vilket ansvar har du?

Personlig skyddsutrustning är som namnet antyder personlig. Var och en som behöver personlig skyddsutrustning ska ha sin egen. Den personliga skyddsutrustningen ska vara anpassad efter användarens förutsättningar.

1. Arbetsgivarens roll och ansvar för personalens säkerhet
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsplatsen är säker. Denne ska löpande undersöka arbetsmiljön i sin verksamhet och vidta åtgärder så att ingen blir sjuk eller kommer till skada. Går det inte på annat sätt ska arbetsgivaren se till att personalen har tillgång till den personliga skyddsutrustning som krävs. För vissa typer av arbetsuppgifter är det lagkrav på att använda personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren ska bekosta den personliga skyddsutrustningen och se till att den uppfyller behoven på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa att den personliga skyddsutrustning som väljs skyddar mot de risker som identifierats, att den fungerar tillsammans med eventuell annan skyddsutrustning och att den är personligt anpassad. Medarbetaren ska ges möjlighet att vara delaktig i valet av personlig skyddsutrustning I detta ansvar ingår ingår underhåll och reparationer så att utrustningen alltid är i säkert och funktionellt skick. Utbildningar som krävs för att säkerställa korrekt användning ska genomföras regelbundet.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

2. Skyddsombudets roll och uppgifter
Skyddsombudet har inget juridiskt ansvar för den övergripande säkerheten, men som utvald av den övriga personalen är skyddsombudets roll att se till att alla har en trygg arbetsmiljö och att regler och lagar efterföljs. Skyddsombudet ska lyfta upp arbetsmiljöproblem som kan orsaka skador eller farliga situationer på arbetsplatsen, samt kontrollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Upptäcks brister, som exempelvis otillräcklig skyddsutrustning, kan skyddsombudet begära att åtgärder vidtas. Upptäcker skyddsombudet nya allvarliga  riskerer för liv och hälsa hos personalen, och arbetsgivaren inte rättar till dem, har skyddsombudet rätt att avbryta arbetet.  

3. Personalens roll – eget ansvar
Som anställd har du alltid ett ansvar för att använda den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren förskriver. Du har rätt att få nödvändig personlig skyddsutrustning, som passar din kropp,av arbetsgivaren. Vid Tveksamheter  kan du alltid prata med skyddsombudet. För att maximera säkerheten är det viktigt att du, exempelvis att ta del av information och varningsskyltar, att alltid gå igenom instruktioner och regler för användandet av skyddsutrustningen. Låna aldrig personlig skyddsutrustning som är anpassad efter någon annan på arbetsplatsen.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/05/7