Vem ansvarar för att personalen har tillgång till rätt personligt skydd?

Effekterna av den personliga skyddsutrustningen minskar om den inte är anpassad till arbetsuppgifterna. Rätt produkter ska alltid tillhandahålls av arbetsgivaren.

Huvudansvaret för arbetsmiljön och att jobbet kan utföras säkert ligger alltid hos arbetsgivaren. Det gäller även vid val av personlig skyddsutrustning. I arbetsmiljölagen konstateras följande:
”Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.”

Industriarbetare arbetar på hög höjd iförd hjälm och varseljacka.

Vad är rätt personligt skydd?

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning för att se vilken typ av egenskaper och funktioner som den personliga skyddsutrustningen ska ha. Först efter det kan rätt produkter som ger bästa tänkbara skydd väljas och tillhandahållas. Skulle arbetsuppgifterna eller andra viktiga förhållanden förändras, ska arbetsgivaren göra en ny riskbedömning, för att alltid vara uppdaterad kring behovet att personlig skyddsutrustning. Om det behövs personlig skyddsutrustning mot flera olika typer av risker samtidigt, är det viktigt att man säkerställer att de man väljer fungerar väl tillsammans.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/10/31