Skyddsombuden måste få större mandat

Skyddsombudens roll är livsviktig ute på byggarbetsplatserna. Skyddsombudet är utsedd av medlemmarna på företaget för att företräda de anställda så de får en bra och säker arbetsplats. De måste få större mandat att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.

Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.

Vår undersökning visar tydligt att både byggarbetarna och skyddsombuden själva lägger den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet på skyddsombuden.

Skyddsombudens beskrivning av arbetssituationen pekar på att det finns jobb kvar att göra rörande säkerhet på arbetsplatser:

Bild med en orange figur och fyra vita och siffran fem.

Endast en av fem anser att det inte fokuseras tillräckligt med resurser på säkerhetsarbetet.

Skyddsombuden måste få ett starkare mandat och få rätt förutsättningar i form av kompetens, rutiner, tid och resurser. När man får alla att ta ansvar, lyssna och bidra till förbättringar har man de bästa möjligheterna att skapa en trivsam och säker arbetsplats.

Bara 26 procent av skyddsombuden upplever att de kan påverka sin organisation i mycket stor utsträckning.

Läs mer i vår rapport om hur skyddsombuden och byggarbetarna upplever skyddsombudens roll i säkerhetsarbetet.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/06/18
Senast ändrad 2024/02/15