Våra 6 viktigaste råd om personlig skyddsutrustning

Många är väl medvetna om riskerna med vissa arbetsmoment, både arbetstagare, skyddsombud och ledning. Ändå inträffar det alldeles för många olyckor på svenska arbetsplatser. Vi har tagit fram sex råd om personlig skyddsutrustning.

1.Utbilda användarna

För att använda skyddsutrustningen på rätt sätt behöver man veta vad den skyddar mot och hur den fungerar.

2. Gör valet enkelt

Ta fram lättillgängliga instruktioner för varje arbetsmoment. Beskriv vilka risker som finns och vilket skydd man behöver.

3. Prova först

Skyddsutrustningen måste sitta bekvämt och ha god passform för att ge rätt skydd. Därför ska varje användare få möjlighet att prova ut skydd individuellt.

4. Läs bruksanvisningen

Följ alltid tillverkarens instruktioner för hantering och förvaring av skyddsutrustning.

5. Säkerställ kvaliteten

Regelbunden service och besiktning är avgörande för säkerheten. Skyddsutrustningen fungerar sämre, eller inte alls, om den är för gammal eller har defekta komponenter.

6. Ta hjälp

Samarbeta med skyddsexperter och leverantörer för att anpassa utbildningar, sortiment och service efter dina behov.

Vi på Skydda har säkerhetsexperter som hjälper till med riskbedömningar och åtgärdsplaner för att skapa en säkrare och mer effektiv vardag. Vi hjälper dig välja rätt skyddsutrustning utifrån ditt företags behov. Du får anpassad utbildning inom personlig skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

Skapad 2019/10/25