Åtgärder för att få en starkare säkerhetskultur

Det tar tid att förändra attityder och bygga en starkare säkerhetskultur. Vi vet att det krävs systematiskt arbete och tålamod för att lyckas. Här är våra bästa åtgärder för att skapa starkare säkerhetskultur och säkrare arbetsplatser

1. Kartlägg riskerna

Kontinuerliga riskbedömningar av arbetsplatser gör det enklare att förebygga olyckor och öka tryggheten. Ta hjälp av en skyddsexpert om ditt företag saknar kompetens för att göra egna riskbedömningar.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

2. Ge ansvariga rätt förutsättningar

Företagsledningen måste prioritera säkerhetsarbetet och se till att de involverade har rätt kompetens, tydliga rutiner, tid och resurser till sitt förfogande.

3. Utbilda regelbundet

Skyddsombud, chefer och medarbetare behöver uppdaterade kunskaper och löpande utbildningar för att hantera risker på rätt sätt.

4. Stärk skyddsombuden

Se till att skyddsombuden har rätt kunskaper och tillräckliga mandat. De är viktiga för arbetsplatssäkerheten och kan få fler att engagera sig.

5. Skapa delaktighet

Involvera medarbetarna i säkerhetsarbetet och dra nytta av deras erfarenheter kring riskbedömning och personlig skyddsutrustning.

6. Kommunicera regler och rutiner

Varje medarbetare ska veta vad som gäller på arbetsplatsen och vara medveten om sitt eget ansvar.

7. Lyft fram konsekvenserna

Visa vilka skador och sjukdomar som kan uppstå om man inte följer rutiner eller har rätt skydd.

Vi på Skydda har 40 års erfarenhet av arbetsplatssäkerhet och hjälper till med riskbedömningar, utbildningar och personlig skyddsutrustning.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/10/24
Senast ändrad 2019/12/3