Så lyckades Peab minska antalet arbetsplatsolyckor

Det svenska bygg- och anläggningsbolaget Peab har jobbat hårt för att förbättra arbetsmiljön. Genom att integrera säkerhetsarbetet i ett tidigt skede och jobba aktivt med säkerhetsfrågorna har bolaget lyckats skapa bättre förutsättningar för sin personal.

-En god arbetsmiljö kostar en del pengar, men det gör att vi kan bedriva en verksamhet som håller fler i personalen hela och friska, säger Mikael Swedberg arbetsmiljöingenjör på Peab Sverige AB.

Mikael Swedberg Peab
Mikael Swedberg Peab

Arbetsmiljöplaner, inrapporteringar av riskobservationer och kontinuerliga uppföljningar. Det är några av de byggstenar som Peab har infört för att minimera säkerhetsriskerna på bolagets byggarbetsplatser. Dessutom får hela personalstyrkan genomgå löpande utbildningar om arbetsmiljö och användande av personlig skyddsutrustning. På senare tid har Peab också tagit hjälp av digitala verktyg för att kunna varna sin personal om det har förekommit en arbetsplatsolycka.

– Inträffar det en olycka så skickar vi en notis via mail och sms som går till alla våra medarbetare. Därigenom får alla snabbt reda på vad som har hänt och kan därefter vidta säkerhetsmässiga åtgärder. Det gör att vi kan minimera risken att ytterligare personal ska råka illa ut, säger Mikael Swedberg, arbetsmiljöingenjör på Peab Sverige.

En årlig fokus- och reflektionsvecka

Peab har även introducerat en årlig fokus- och reflektionsvecka. Då reser bland annat byggherrar och ledningsgrupp till bolagets alla svenska byggarbetsplatser för att diskutera arbetsmiljöfrågor med personalstyrkan. Syftet är att öka medvetenheten och undersöka om det finns områden som kan förbättras.

– Folk i branschen har börjat ta säkerhet på betydligt större allvar idag jämfört med för hur det såg ut tio år sedan. En god arbetsmiljö kostar en del pengar, men det gör att vi kan bedriva en verksamhet som håller fler i personalen hela och friska, säger Mikael Swedberg.

Tyvärr är byggbranschen fortfarande en av de mest olycksdrabbade. Närmare nio av tio byggarbetare (86%) uppger att de själva, eller någon de har sett, har råkat ut för en skada eller tillbud. Det visar en ny Sifo-undersökning som vi på Skydda har låtit göra. Trots Peabs gedigna säkerhetsarbete menar Mikael Swedberg att det är svårt att eliminera alla risker i arbetet.

Vi jobbar i riskfyllda miljöer

– En arbetsplats kan förändras från en dag till en annan. Klimatet kan variera och det stora inflödet av nya maskiner och utrustning gör det svårare för hantverkare att planera säkerhetsarbetet. Vi jobbar i riskfyllda miljöer och om en arbetssituation förändras snabbt kan den mänskliga faktorn ofta vara avgörande till att en olycka faktiskt sker, säger han.

För att minimera olycksrisken så gott det går har Peab jobbat hårt med att upptäcka risker i arbetet. Förra året fick man in 40 000 riskobservationer från personalen, vilket överträffade målet med drygt 30 procent. Samtidigt har antalet allvarliga olyckor på deras byggarbetsplatser halverats mellan 2017–2020. Peab ser en tydlig korrelation mellan minskade antalet olycksfall och en större medvetenhet bland medarbetarna om potentiella risker. Den positiva trenden till trots har coronavirusets framfart inneburit fler utmaningar för bolagets säkerhetsarbete.

– Vi har tillsatt en coronagrupp på koncernnivå och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personalen äter lunch under olika tider och håller avstånd. Dessutom hålls alla möten digitalt för att minska smittorisken. Det har varit en krävande process, men vårt mål är inte att ställa in utan att ställa om.

Hur ska Peab arbeta med säkerhet och arbetsmiljö i framtiden?

– Det står fortfarande högt upp på vår agenda. Vårt mål är att inrapporteringen av riskobservationer ska nå 50 000 under 2021. Förhoppningen är att fler ska bli medvetna om sitt beteende i riskfyllda miljöer. Vår centrala samrådsgrupp samarbetar även med Skydda, som hjälper oss att hitta rätt urval av personlig skyddsutrustning. Det gör att vi tillsammans kan bidra till en minskning av antalet olycksfall både nu och i framtiden.

Vi på Skydda har säkerhetsexperter som hjälper till med riskbedömningar och åtgärdsplaner för att skapa en säkrare och mer effektiv vardag. Vi hjälper till att välja rätt skyddsutrustning utifrån företagets behov. Vi anpassar all utbildning inom personlig skyddsutrustning och arbetsplatssäkerhet.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

Skapad 2021/08/12