”Det finns alltid tid för säkerhet”

I vår rapport Säker Arbetsplats Industri 2019 har vi intervjuat hälsa-och-säkerhetsexperten Lena Kristoffersen på Borealis. Läs hela intervjun här.

Borealis AB är Sveriges enda polyetentillverkare. Företaget har en krackeranläggning och en polyetenanläggning med fyra fabriker i Stenungsund. Företaget har 1 000 anställda och arbetar målmedvetet med att involvera och engagera alla som arbetar på anläggningarna i arbetsmiljöfrågor.

Man som klättrar i stege på hög höjd. Som skyddsutrustning bär han hjälm.

— Många gånger har utförarna själva den största kunskapen om risker i arbetsmiljön, men behöver stanna upp och reflektera över dessa, säger Health And Safety-experten Lena Kristoffersen som ansvarar för det övergripande arbetet kring hälsa och personskador.

— I våra produktionsprocesser har vi det vi kallar inbyggd säkerhet, med styrsystem och ständig övervakning för att minimera riskerna. De vanligaste arbetsplatsolyckorna beror främst på att man halkar, faller eller trampar snett. Klämskador förekommer också, eller att man träffas av sina egna verktyg eller andra föremål, säger Lena Kristoffersen.

— Positivt är att vi på senare år minskat antalet brännskador och skärskador, framförallt tack vare att vi har bättre skyddsutrustning. Skor och handskar har blivit bättre men även lättare och smidigare, vilket i sin tur gör att de känns mer naturliga att använda.

Arbetsgrupp för sortiment

Borealis har en arbetsgrupp som kontinuerligt följer upp och anpassar sortimentet av personligt skydd. Lena Kristoffersen ingår tillsammans med flera skyddsombud, en säkerhetsexpert från Skydda samt representanter för leverantören Tools.

— För oss är det betydelsefullt att kunna diskutera skyddsutrustning direkt med sakkunniga och leverantörer. Det hjälper oss att lösa problem och anpassa oss efter nya regler och krav.

Samtidigt ger det möjlighet att påverka utvecklingen av skyddsutrustning så att den blir både säkrare och mer användarvänlig.

— Om man i vissa situationer känner sig tvingad att ta av skyddsutrustningen är det lätt att glömma att ta på den igen. De skydd man har ska man kunna bära under hela arbetsmomentet.

Borealis arbetar med säkerhetsfrågor.

Förberedelserna är viktiga

Inom Borealis finns ett uttalat mål: Ingen ska skada sig på arbetet. Ett steg på vägen är att lyfta fram förberedelserna.

— Det handlar om att ta två minuter i början av ett arbetspass och fundera över vilka risker som finns, säger Lena. Kanske behöver man göra en mer omfattande riskbedömning? Många gånger har utförarna själva den största kunskapen om risker i sitt arbete, men behöver stanna upp och reflektera över dem. Det finns alltid tid för säkerhet.

Nya sätt att nå ut

För att stärka och nå ut med säkerhetskulturen har Borealis tagit fram fem ”Life saving rules” som vänder sig både till anställda och externa personal.

— Vi arbetar även med dialogronder kring säkerhet, där medarbetaren själv beskriver sitt arbete, vilka risker som finns och vilka åtgärder man gjort för att ta bort eller minska risker. Det är ett sätt att skapa engagemang och en möjlighet för oss att ge positiv feedback kring allt som fungerar bra, istället för att enbart fokusera på fel och brister.

I oktober 2019 inviger Borealis ett Säkerhetscenter, där all personal kan fördjupa sig i företagets Life Saving Rules, testa olika typer av skyddsutrustning och se filmer som visar vilka konsekvenser som kan uppstå om den inte används.

— Tanken är att beröra och väcka känslor. Man ska förstå varför det är viktigt med säkerhetsregler och personligt skydd, och vilja arbeta säkert för sin egen och kollegornas skull – inte för att man blir tillsagd att göra det.

På Skydda kan vi hjälpa dig att ta ansvar för en trygg arbetsmiljö och ge dig en säker, effektiv och lönsam verksamhet.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

Ladda ned industrirapporten

Ladda ned industrirapporten

Skapad 2019/10/25
Senast ändrad 2024/02/15

Relaterade insikter