Hur väljs ett skyddsombud?

För hur lång tid väljs ett skyddsombud? Hur väljs skyddsombudet när ingen facklig organisation finns på arbetsplatsen? Vi reder ut detaljerna.

En industriarbetsplats som arbetar med arbetsplatssäkerhet

Skyddsombudet, ibland kallad arbetsmiljöombud, är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor och ska utses på alla arbetsplatser med fler än fem anställda. I de flesta fall utses skyddsombudet på tre år av den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inte kollektivavtal och facklig organisation på arbetsplatsen? Då väljer arbetstagarna på arbetsstället skyddsombud. I utbildningsmiljöer som högskolor och universitet finns ofta studerandeskyddsombud och dessa utses av studenterna.

Information till arbetsgivaren
När skyddsombudet har utsetts ska arbetsgivaren meddelas skriftligt om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde (kan exempelvis vara geografiskt eller indelat per yrkesgrupp och omfatta dess kollektivavtalsområde på arbetsplatsen). Arbetsgivaren ska också informeras om för vilken tidsperiod som skyddsombudet har fått uppdraget.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/10/31