Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombud är ett välbekant ord för många. Lika känt är inte vad den utsedda personen faktiskt ska göra på arbetsplatsen.

Skyddsombudsmärke

En säker och god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar, men för att nå dit krävs samarbete med arbetstagarna. Deras representant är skyddsombudet, som har som grundläggande uppgift att kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen stöder skyddsombudet genom att bland annat ge denne rätt till att:

  • få utbildning
  • delta vid planeringen av nya lokaler
  • begära att arbetsgivaren genomför nödvändiga åtgärder för en bra arbetsmiljö
  • avbryta arbeten som skulle kunna leda till omedelbara och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Skyddsombudet ska också delta vid planeringen av alla frågor som berörarbetsmiljön, exempelvis vid förberedelser för en omorganisation, vid införandet av nya arbetsmetoder eller vid diskussioner kring hur hälsofarliga ämnen ska användas.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/10/31