Artiklar

Skydda och SMF-Skylt arbetar för en säker arbetsplats vid hantering av kemikalier

Kemiska ämnen finns överallt i arbetslivet och även i vår vardag. Vissa av ämnena kan vara skadliga för hälsan eller vara explosiva och brandfarliga. Det kan exempelvis handla om rengöringsmedel, läkemedel och bekämpningsmedel. Om ett ämne medför risk för ohälsa eller olycksfall klassas det som farligt. Då ska produkten vara märkt med symbol(er) och det ska tydligt framgå på etiketten vilka farliga kemiska ämnen som produkten innehåller, vilka risker det medför och hur du kan skydda dig mot dem. Utsätts du för ett ämne som klassas som farligt, är koncentrationen och exponeringstiden avgörande för hur allvarliga skadorna kommer bli.

Postat under: Kundcase , Industri

Kundcase
Kommunal och Skydda arbetar för att säkra arbetsmiljön för sotare

Fackförbundet Kommunal upplever att skorstensfejare inte använder personlig skyddsutrustning i tillräckligt hög grad. Sotarnas arbetsmiljö är problematisk och riskfylld. Som fackförbund vill man se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och att alla som jobbar med sotning får en säker arbetsplats.

Postat under: Kundcase

Kundcase
Skorstensfejare som sotar skorsten på tak