Vad är buller och när blir det skadligt?

Många är omedvetna om att ljudnivån på arbetsplatsen är för hög och till och med skadlig. Buller orsakar inte bara hörselskador utan kan även bidra till förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormon.

Arbetare som skyddar sig mot buller med hörselskydd

Vad räknas som buller?

Buller behöver inte bara vara höga mullrande ljud från stora maskiner, utan kan likväl vara pip från apparater och slammer med metallredskap. Buller är kort sagt allt oönskat ljud. I många fall är ljuden skadliga för ditt öra, men även oönskande, störande ljud faller alltså in under begreppet buller. Även ett ljud som inte är direkt skadligt för örat kan försämra arbetsmiljön så att nya riskmoment uppstår.

Att minska eller ta bort buller på arbetsplatser är lönsamt. De anställda får en lugnare och trevligare arbetsmiljö men framför allt sparar du som arbetsgivare pengar i form av minskade sjukskrivningskostnader och minskad produktivitet.

Vilka är riskerna med buller?

Om du utsätts för buller kan du få skador på hörseln som inte försvinner.

Du kan bli trött och stressad av buller vilket medför att du arbetar sämre och mindre effektivt. Risken för skador på arbetet ökar också om du är trött och stressad då du kan missa viktiga instruktioner eller glömma bort vissa säkerhetsmoment. Om du får en hörselskada kan det medföra att du inte hör andra viktiga ljud, som t.ex. varningssignaler och därmed riskerar att skada dig på arbetsplatsen.

Om du utsätts för för starka ljud kan celler i örat och hörselnerven skadas. Ju starkare ljudet är, desto kortare tid behövs för att en skada ska uppstå.

En hörselskada kan bli permanent eller kortvarig. En kortvarig skada kan vara lock för örat, nedsatt hörsel och susningar eller ringningar i örat. De är oftast tillfälliga och övergående men en varningssignal för att du utsatt örat för mer ljud än det klarar av. Nya forskningsresultat tyder på att du kan få en bestående skada även vid tillfällig hörselnedsättning så var försiktig med vilket ljud du utsätter dig för.

Om du ofta utsätter dig för kraftigt buller kan det innebära att örat inte återhämtar sig vilket leder till försämrad hörsel och hörselnedsättning med permanenta susningar eller ringningar. Du kan även drabbas av tinnitus, vilket innebär att du upplever ljud fastän de inte finns, t.ex. susningar, ringningar och toner.

Alla är olika känsliga för såväl skadligt som störande buller och det är viktigt att varje individ får det hörselskydd som passar bäst. En del kan vara känsligare på grund av till exempel tidigare hörselskada och behöver kanske hörselskydd även när föreskrifterna inte kräver det.

Sprängskiss av hörselskydd som skyddar mot buller.

När blir bullret skadligt?

Vid ca 85 dB (A) riskerar du att få hörselskada om du utsätts för ljudet under en längre tid. Ljudnivån motsvarar plåtarbeten, betongbilning och kapning av trä.

Du bör vara försiktigt och inte låta den genomsnittliga ljudnivån överstiga 80 db (A) under din arbetsdag. Var särskilt försiktig med impulsljud, t.ex. slagljud och andra typer av knallar.

Risken att få en hörselskada beror på två faktorer, dels hur starkt bullret är och dels hur länge du utsätts för bullret. Om ljudnivån till exempel ökar från 85 till 88 db (A) måste du faktiskt halvera tiden du utsätts för bullret för att risken att utsättas för hörselskada ska vara oförändrad.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Källor

  1. Fakta om buller, Arbetsmiljöverket -
    https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/
  2. Riskerna med buller, Arbetsmiljöverket -
    https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/buller/risker-med-buller/
Skapad 2019/08/23