Upp till 10 dör varje år på grund av kvartsdamm

Det skrivs och pratas mycket om kvartsdamm som en riskfaktor på svenska arbetsplatser. Och det är farligt, framför allt på lång sikt, då konsekvenserna av att utsättas för stendammet ofta dröjer och först efter många år ser du skadorna.

Bild på stenbrott med stora förekomster av kvartsdamm

Vad är kvartsdamm?

Kvarts är ett mineral som finns i många vanliga bergarter. Våra vanliga bergarter granit, sandsten och gnejs innehåller alla kvarts. Damm som innehåller de mycket små partiklarna från kvarts är en stor hälsofara. Det farliga kvartsdammet uppstår när man bearbetar materialet, t.ex. krossar sten, sågar eller borrar i sandstensblock eller granitskivor.

Var finns kvartspartiklar?

Det farliga dammet med kvartspartiklar finns i många branscher, t.ex. bygg- och anläggningsbranschen, metall- och betongindustrin och vid mineralutvinning.

Stora risker med kvartsdamm

Riskerna med kvartshaltigt stendamm är stora. I dammet finns små, små partiklar som när du andas in kan ta sig ner i lungorna. Där kapslas de in i ärrvävnaden på lungblåsorna vilket leder till inflammation och ärrbildning i lungvävnaden.

Du kan drabbas av KOL, silikos (stendammslunga) och ökad risk för cancer. Silikos är en obotlig sjukdom som i regel uppträder först 10-30 år efter det att du utsattes för stendammet. Varje år dör 5-10 personer av silikos i Sverige.

Sågning i sten med kvartsdamm.

Utöver att din personal riskerar att få obotliga sjukdomar kan även du som arbetsgivare drabbas om du inte ser till att personalen är rätt skyddad.

Avgifter på upp till 150.000 kr om du slarvar

En del av bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts är belagda med sanktionsavgifter. Det kan alltså bli en dyr historia om det saknas fullständig dokumentation av undersökning, riskbedömning och val av riskreducerande åtgärder när det gäller kvarts. Du kan även få sanktionsavgifter om det inte finns dokumenterad kontroll av funktion och prestanda på den utrustning som används för att minska exponeringen eller när medicinsk kontroll inte gjorts.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skydd mot kvartsdamm

Du skall naturligtvis i första hand undvika att utsätta dig för det farliga dammet. När inte det är möjligt är det bästa skyddet att begränsa risken och i tredje hand att du använder rätt skydd.

För att ta bort risken med kvartshaltigt stendamm kan du till exempel välja ett annat material att arbeta med eller byta till en lämplig arbetsmetod. Om det inte går kan du begränsa risken genom att byta till lämplig arbetsutrustning, skärma in arbetet där damm uppstår eller se till att exponeringen och spridningen av damm minskar. Om dessa åtgärder inte är genomförbara eller inte räcker måste man se till att skydda de som utsätts för risken korrekt med lämpligt andningsskydd. Normalt sett ger en halvmask med utbytbart filter av klassen P3 ett tillräckligt skydd mot det farliga stendammet som innehåller kvartspartiklar.

Vem har ansvaret?

Det är alltid du som arbetsgivare som har ansvaret kring arbetsmiljön och den som skall se till att alla som leder jobb eller jobbar med kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om riskerna och hur man skyddar sig mot dem. För att förebygga ohälsa har arbetsgivaren också som ansvar att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna och åtgärda och följa upp verksamheten.

Du är också skyldig att se till att personal som arbetar med kvartshaltigt damm får regelbundna läkarundersökningar.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/09/3
Senast ändrad 2023/11/10