Därför ska du använda rätt typ av andningsskydd

De flesta kan nog räkna ut att det är viktigt att använda andningsskydd när man arbetar i riskfyllda arbetsmiljöer. Men vad är en riskfylld arbetsmiljö? Och varför är det så viktigt att använda rätt andningsskydd?

Person som arbetar med sprutmålning skyddar sig med andningsskydd

Andningsskydd ska användas när det finns farliga föroreningar i luften. Det kan till exempel vara damm från smutsiga miljöer, rök, fibrer från farliga material, ångor eller gas från kemikalier.

Det räcker inte med ett andningsskydd

Tyvärr räcker det inte att skaffa en andningsmask och tro att du är skyddad mot allt. Olika typer av andningsskydd används vid olika riskmoment. Ett andningsskydd du använder när du arbetar med asbestsanering kan vara helt fel när du skall bila upp ett betonggolv och utsätts för kvartsdamm. Likaså kan ett andningsskydd skydda bra mot ånga från en viss kemikalie men inte för en annan. Det beror på att olika andningsskydd och filter har olika egenskaper och är anpassade för att skydda mot en särskild risk. Det är alltså av största vikt att inte bara använda andningsskydd, utan också RÄTT andningsskydd.

Illustration av andningsskydd helmask.

Vad händer om jag använder fel typ av andningsskydd?

Konsekvenserna av att använda fel andningsskydd blir att du är lika oskyddad som om du inte använder något skydd alls. Det kan alltså få ödesdigra följder. På lång sikt kan du drabbas av till exempel KOL och silikos om du är oskyddad och jobbar i miljöer där kvartsdamm förekommer. Om du istället jobbar med asbest oskyddad kan du på sikt få lungcancer eller mesoteliom.

Det är viktigt att alla användare har rätt kunskap om skyddet. Som användare skall man veta varför och när andningsskyddet skall användas, hur man anpassar skyddet och ser till så att det sitter korrekt och sluter tätt, samt hur man underhåller och förvarar skyddet.

Skägg en stor risk

Visste du att skyddsfaktorn minskar drastiskt om du som användare har skägg eller skäggstubb? Bara 10% av skyddet finns kvar om du har skäggstubb när du bär andningsskyddet. Du är alltså i princip oskyddad.

Skyddsfaktor andningsskydd. Endast 10 % av skyddet kvarstår om du har skäggstubb.

Endast 10 % av skyddet kvarstår om användaren har skäggstubb för användare som använder undertrycksmask.

Person med andningsskydd helmask och skyddskåpa

Är du helt säker? Gör tillpassningstest av ditt andningsskydd.

Låt oss göra ett tillpassningstest så säkerställs att andningsskyddet på din arbetsplats passar både individ, arbetsuppgift och är rätt för den miljö det används i.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/10/4
Senast ändrad 2019/10/31