Du får kunskaper om risker kopplade till arbete i förorenade miljöer, hur andningsvägarna fungerar, vilka olika typer av andningsskydd som finns, vad som ingår i ett andningsskyddsprogram och metoder för tillpassning av andningsskydd.

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Ansvarsfördelning på arbetsplatsen
  • Riskanalys och riskbedömning
  • Anatomi
  • Hygieiska gränsvärden och skyddsfaktorer
  • Underhåll, förvaring och skötsel av andningsskydd
Grundutbildning andningsskydd

Gör en intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält