Hur ofta bör man byta filter i ett andningsskydd?

När filtret i ett andningsskydd är fullt förlorar det sin funktion och behöver därför bytas ut.

Andningsskydd

Hur snabbt filtret blir fullt beror, utöver filtrets kapacitet, på hur länge man använt det och på hur hög luftföroreningshalten är. Så det är viktigt att känna till hur mycket och vilka luftföroreningar som finns i den miljön man arbetar. Man måste också hålla reda på hur länge man använt skyddet. Om man tar en paus i arbetet är det viktigt att man förvara andningsskyddet i en ren miljö så att det inte utsätts för föroreningarna under pausen.

Person med andningsskydd helmask och skyddskåpa

Är du helt säker? Gör tillpassningstest av ditt andningsskydd.

Låt oss göra ett tillpassningstest så säkerställs att andningsskyddet på din arbetsplats passar både individ, arbetsuppgift och är rätt för den miljö det används i.

Gör en intresseanmälan

Ett fullt partikelfilter blir det trögare och trögare att andas genom, blir det helt fullt kan det till slut spricka och då helt förlora sin effekt, risken för att filtret spricker är störst om det är ett fläktassisterat skydd. När ett kolfilter, som tar ångor, blir fullt släpper det luftföroreningarna rakt igenom. Det är med andra ord mycket viktigt att man byter filtret i tid.

Är du osäker på hur länge ditt filter räcker så byt med god marginal.

Utgå alltid från tillverkarens rekommendationer.

Alla arbetsplatser bör ha tydliga rutiner för att byta filter i befintliga andningsskydd.

Fläktar till andningsskydd behöver regelbunden service av en certifierad tekniker för att säkerställa funktionaliteten och skyddsnivån på andningsskyddet.

Gör ett tillpassningstest

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/05/7