För personal som arbetar med asbestsanering är det obligatoriskt att genomföra tillpassningstest och kunna visa upp dokumenterat resultat.

Många har bristande utbildning eller använder andningsskydden felaktigt vilket leder till att skyddet inte fungerar korrekt. Det kan leda till allvarliga tillbud och onödiga sjukskrivningar.

I tillpassningstestet ser vi till att skyddet passar både dig som individ, dina arbetsuppgifter och är rätt för den miljö det används i. Dessutom får du som användare information om hur skyddet skall användas och förvaras då det inte används. Det ges också möjlighet att byta ut felaktiga delar.

Hur går det till?

Vi genomför ett s.k. kvantitativt test med hjälp av en PortaCount, där vi mäter maskens skyddsfaktor. Testmetoden rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Under testet genomförs ett antal övningar för att efterlikna rörelser som man gör under arbetsdagen. Efter testet erhålls en dokumentation som visar värdena. Dokumentationen sparas och kan användas vid t.ex. en arbetsmiljöinspektion.

För personal som arbetar med asbestsanering är det obligatoriskt att genomföra tillpassningstest och kunna visa upp dokumenterat resultat.

tillpassningstest andningsskydd

Gör en intresseanmälan