Artiklar

Skyddshjälmar har begränsad livslängd

Alla kroppsdelar är viktiga att skydda, men med huvudet som den mest centrala delen bör du vara extra mån om att skydda dig under arbetsdagen och bära en säker skyddshjälm.

Postat under: Hjälm och huvudskydd , Bygg & anläggning, Industri

Hjälm och huvudskydd
Livslängd huvudskydd
Därför använder inte byggarbetare personlig skyddsutrustning

Vi vet att illa fungerande eller opraktisk skyddsutrustning är en stor anledning att många byggarbetare väljer att inte använda personlig skyddsutrustning.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.
Fler arbetsplatsolyckor under sommaren

Många arbetsgivare använder sig av inhyrd personal under sommarmånaderna - vilket fördubblar risken för arbetsolyckor. För att minska risken måste svenska arbetsgivare prioritera ordentliga introduktioner till de som ska utföra arbetet, det menar Skydda som arbetar med arbetsplatssäkerhet.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.
Regler och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns av en anledning

Arbetsmiljölagen innehåller de lagar, regler och skyldigheter som arbetsgivarna behöver förhålla sig till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet som på uppdrag av Sveriges riksdag och regering ansvarar för att se till att dessa lagar följs av företag och organisationer.

Postat under: Systematiskt arbetsmiljöarbete , Bygg & anläggning, Industri, Lager & logistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ordförandeklubba för att illustrera arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket
Krafttag för att minska antalet dödsolyckor

Antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökar i Sverige. Regeringen tar nu krafttag för att minska antalet dödsolyckor.

Postat under: Omvärldsbevakning , Bygg & anläggning

Omvärldsbevakning
Personer med skyddshjälm, hörselkåpor och varselkläder på byggarbetsplats.
Hur väl fungerar byggarbetares personliga skyddsutrustning?

I vår rapport frågade vi byggarbetare hur väl deras befintliga skyddsutrustning fungerar.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare som skruvar gips.
8 av 10 byggarbetare anser att de inte har ansvar för sin egen säkerhet

Enligt vår rapport är det endast 20 procent av byggarbetarna anser att det är deras eget huvudansvar att se till att säkerhetsrutiner och regler efterlevs på sin arbetsplats.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Byggarbetare i med illustrationer om vem de tycker har huvudasnvaret för säkerhetsarbete på arbetsplatser.
Skyddsombuden måste få större mandat

Skyddsombudens roll är livsviktig ute på byggarbetsplatserna. Skyddsombudet är utsedd av medlemmarna på företaget för att företräda de anställda så de får en bra och säker arbetsplats. De måste få större mandat att säkra arbetsplatsen och byggarbetarna.

Postat under: Från våra rapporter , Bygg & anläggning

Från våra rapporter
Personer med varselkläder och hörselkåpor pratar om personlig skyddsutrustning.
Drygt varannan byggarbetare använder inte fallskydd

Nästan varannan byggarbetare använder inte fallskydd fullt ut, trots att mer än hälften arbetar på höga höjder.

Postat under: Fallskydd , Bygg & anläggning

Fallskydd
Byggarbetare som arbetar på hög höjd i lift.