Krafttag för att minska antalet dödsolyckor

Antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökar i Sverige. Regeringen tar nu krafttag för att minska antalet dödsolyckor.

Byggnadsarbetare med skyddshjälm och handskar som personlig skyddsutrustning.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att titta närmare på de dödsolyckor som skedde under 2018 och första halvan av 2019. Man ska gå igenom varje olycka, dra slutsatser och lämna lättillgängliga rekommendationer som till exempel skyddsombud och arbetsgivare kan använda. Fokus kommer att ligga på de mest olycksdrabbade branscherna, däribland bygg, transport samt jord- och skogsbruk.

Fackliga skyddsombud ska motverka dödsolyckor

Dessutom väntas ett nytt lagförslag komma i höst från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson där regeringen vill att fackliga skyddsombud ska få göra besök även på arbetsplatser där man inte har några fackliga medlemmar.

– Vi måste komma till rätta med dödsolyckorna. En fråga som de fackliga företrädarna ofta lyfter fram är problemet att regionala skyddsombud inte har tillträde till alla arbetsplatser, trots att man har kollektivavtal, och det är det jag nu vill åtgärda, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Lagförslaget innebär att regionala skyddsombud ska få besöka alla arbetsplatser där det finns kollektivavtal, även om facket inte har några medlemmar på arbetsplatsen. Enligt Ylva Johansson handlar det bland annat om att få tillträde till utländska företag verksamma i byggbranschen. 

Från arbetsgivarsidan tycker man dock att inte att förslaget är någon bra idé.

– Frågan är för viktig för att lämnas över till facket, säger Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Anna Bergsten
Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography AB

Hon menar att man ännu inte vet om verksamheten med regionala skyddsombud fungerar och vill därmed inte utöka deras roll. Svenskt Näringsliv vill istället att pengarna som idag används till regionala skyddsombud ska gå till oberoende arbetsmiljörådgivare som Anna Bergsten menar når alla företag i Sverige.

Regionala skyddsombud

Förra året hade LO 1160 regionala skyddsombud, TCO 564 och Saco 68. Deras roll är att företräda arbetstagarna på de arbetsplatser där inget lokalt skyddsombud finns och de kan även begära åtgärder i arbetsmiljön.

Skapad 2019/06/25
Senast ändrad 2019/06/26