Därför använder inte byggarbetare personlig skyddsutrustning

Vi vet att illa fungerande eller opraktisk skyddsutrustning är en stor anledning att många byggarbetare väljer att inte använda personlig skyddsutrustning.

Byggarbetare i skyddshjälm och varselkläder bygger stommar för hus.

De två största anledningarna till att byggarbetare inte använder personlig skyddsutrustning dagligen uppges vara att det är jobbigt att bära med sig den och att de inte ser några större risker med det att vara utan skyddsutrustning.

Dessa två anledningar toppar listan hos både byggarbetarna själva och hos skyddsombuden. Dock skiljer det sig markant när det gäller andra viktiga orsaker där byggarbetare anger att de saknar kunskap om hur viss personlig skyddsutrustning ska användas, att det är svårt att förutse vilken utrustning man kommer behöva samt att det är få andra byggarbetare som använder skyddsutrustning. Skyddsombuden pekar istället på att det kan bero på slarv.

I vår rapport Säker arbetsplats kan du läsa mer om användning av personlig skyddsutrustning inom byggbranschen.

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

LADDA NED BYGGRAPPORTEN

Skapad 2019/07/8
Senast ändrad 2024/02/15