Ökade brister i personligt skydd upptäcks vid Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverket genomför kontinuerligt inspektioner på arbetsplatser för att se att arbetsmiljön är säker. När de upptäcker brister får arbetsgivaren en skriftlig rapport om vad som måste förbättras. Om arbetsgivaren inte frivilligt åtgärdar problemen kan Arbetsmiljöverket förelägga om att bristerna rättas till. Sedan 2015 har det skett en markant ökning av utfärdanden av förbud och förelägganden om att rätta till brister på arbetsplatser från Arbetsmiljöverkets sida.  

Olycksdrabbad bransch i fokus

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade i Sverige och det råder just nu högkonjunktur. Med fler personer sysselsatta i branschen ökar riskerna för olyckor procentuellt. Arbetsmiljöverket har sedan 2018 extra fokus på byggbranschen och speciellt arbete inom asbest och kvarts för att bidra till att minska arbetssjukdomar relaterade till exponering av kvarts- och asbestdamm.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Person iklädd korttidsoverall och andningsskydd arbetar med sanering av asbest.

Brister för anställda med arbeten inom rivning och sanering

Nyligen upptäcktes brister på en byggarbetsplats där personalen fått uppdrag med rivnings- och saneringsarbeten av asbest. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion konstaterades att det fanns brister när det gällde kontrollen av deras andningsskydd, en inspektion som ska göras före varje användning. Man konstaterade också att andningsskyddets funktion försämrades då arbetstagarna var skäggiga.

Ofta består problem och brister kring personlig skyddsutrustning i att utrustning saknas eller att personalen inte vet hur och när den skall användas. Även hos arbetsgivaren kan okunskap bidra till att personalen inte är rätt skyddad vid t.ex. asbestsanering.

Konsekvenserna kan bli allvarliga för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren kan förlora tillståndet för asbestsanering och därmed förlorad inkomst, tillsammans med ökade kostnader för eventuell sjukskrivning av arbetstagaren.  Arbetstagaren å sin sida kan bli sjukskriven, få förlorad inkomst, förlorat jobb och skador för livet.

Minska antalet brister med riskbedömning och åtgärdsplan

Genom att löpande utföra riskbedömningar av arbetsmiljön får man en uppfattning om riskerna på arbetsplatsen och vad som behöver göras. Utifrån riskbedömningen kan man ta fram åtgärdsplaner och göra en bedömning av vilken personlig skyddsutrustning som ska användas. Genom att se till att planen följs och att utrustningen används rätt kan man skapa en säkrare arbetsmiljö som sparar både pengar och människors liv.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/07/4
Senast ändrad 2023/11/10

Relaterade insikter