Osäkra arbetsplatser i byggbranschen

I september månad 2019 genomförde åtta svenska myndigheter kontroller på byggarbetsplatser i hela landet. Drygt 100 företag kontrollerades på närmare 75 byggarbetsplatser, både vid nybyggnationer och renoveringsarbeten. Resultatet var nerslående med såväl farlig arbetsmiljö som brister i personalliggare.

Lyftkran som lyfter ett cementblock

Inom byggbranschen är arbetsolyckor vanliga. Under kontrollerna upptäcktes flertalet brister, bland annat bristfällig eller saknad fallskyddsutrustning och ställningar som inte uppfyller säkerhetskraven. En annan vanlig brist var att det saknas utbildningsbevis. Många av företagen har underentreprenörer vilket anses vara en bidragande orsak till att frågan om ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen är oklart och därmed leder till osäkra arbetsplatser.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Kontrollerna ledde till att nästan hälften av företagen får krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Resultat från kontrollinsatsen:

  • Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
  • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.
  • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.

–  Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Källor

  1. Gemensam myndighetskontroll, Arbetsmiljöverket -
    https://news.cision.com/se/arbetsmiljoverket
Skapad 2019/10/3
Senast ändrad 2023/11/10