Många har för dålig kunskap om personlig skyddsutrustning

Att skapa en säker arbetsmiljö där ingen skadas på jobbet är vårt mål. En av de utmaningar som vi, leverantörer och återförsäljare står inför är att många användare köper sin personliga skyddsutrustning utifrån kampanjer och erbjudanden snarare än att se till sitt faktiska behov.

Istället för att ta reda på vilken typ av skydd man behöver för sina arbetsuppgifter plockar man ofta den vara som är mest bäst exponerad eller har lägst pris i butiken.

Många väljer fel

Många användare har dålig kunskap om vilka handskar, skyddsglasögon eller andningsskydd som skall användas vid olika riskmoment. T.ex. är skärskyddshandskar lämpliga när man ska arbeta med vassa verktyg, men en annan typ av handske mer lämplig när man skall utföra finmotoriska arbetsmoment. Okunskapen av att kunna välja rätt personlig skyddsutrustning gör också att man lätt upplever att skyddet är i vägen eller försvårar utförandet av arbetsuppgiften. Ett typfall är att många väljer fel sorts skyddsglasögon och därmed inte använder det. Man upplever att skyddsglasögonen är i vägen eller immar igen, när problemet egentligen är att de inte matchar med skyddshjälmen eller skulle varit med både im- och repskydd. Om användaren fått hjälp att välja en annan typ av skyddsglasögon skulle det passa bättre och därmed bli mycket mer använt.

Vi vet också att den personal som jobbar i butiker som säljer personlig skyddsutrustning ofta är osäkra, både kring produkternas egenskaper men även kring lagar och regler. Man är helt enkelt osäker själv och vågar därför inte rekommendera något i rädsla för att rekommendera fel till sina kunder och kanske orsaka skador hos dem.

Ett problem som behöver lösas

Den här problematiken ser vi att vi tillsammans med återförsäljare måste ta ett större ansvar för att lösa. Det viktigaste är att höja återförsäljarnas kompetens så att de har både vilja och god kunskap att guida sina kunder i val av skyddsutrustning. Det kan också röra sig om att göra skyltning i butiker tydlig och informativ samt utnyttja digitala medier bättre för att kunna hjälpa kunderna att inte bara köpa första bästa handske eller hörselskydd utan att också välja rätt personlig skyddsutrustning.

Alla tjänar på rätt säkerhet!

Skapad 2019/09/3
Senast ändrad 2022/01/10