Stor försämring av vägarbetarnas arbetsmiljö

Fackförbundet Seko har nyligen presenterat rapporten ”Med fara för livet”, en rapport som belyser arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare.

Vägarbetare med varselkläder

Hela 91 procent av de över 1000 tillfrågade vägarbetarna uppger att de känner sig oroade för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. På tio år har den siffran ökat med 44 procentenheter.

– Det är en oacceptabel utveckling. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

Valle Karlsson, Seko
Foto: Pernille Tofte

Ökning av incidenter

Inte bara oron bland vägarbetarna har ökat, utan även incidenterna. År 2009 hade 31 procent av vägarbetare varit med om en incident på sin arbetsplats under det senaste året, i år har siffran stigit till 59 procent.

– Att köra förbi ett vägarbete i hög hastighet är att riskera en annan människas liv och det måste få konsekvenser. Ingen ska behöva dö på jobbet, säger Valle Karlsson.

Han menar att det måste till en ordentlig förändring i allmänhetens beteende i trafiken.

Seko ställer krav

För att få en förbättring av vägarbetarnas arbetsmiljö vill Seko nu bland annat se följande åtgärder:

  • Kraftig höjning av fortkörningsböter och mer hastighetsbevakning vid vägarbeten.
  • Vid upphandlingar ska hänsyn till arbetsmiljön tas.
  • Fler och bättre inspektioner av Arbetsmiljöverket och väghållarna.
Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/06/26