Regler och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns av en anledning

Arbetsmiljölagen innehåller de lagar, regler och skyldigheter som arbetsgivarna behöver förhålla sig till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket är den myndighet som på uppdrag av Sveriges riksdag och regering ansvarar för att se till att dessa lagar följs av företag och organisationer.

Ordförandeklubba för att illustrera Arbetsmiljöverket föreskrifter om personlig skyddsutrustning

I arbetsmiljölagen står det att det är arbetsgivarens ansvar att göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö. Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller rentav dö på grund av sitt arbete.

Föreskrifter för att skapa säkrare arbetsmiljöer

Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter som ska förtydliga vad arbetsmiljölagen innebär och göra det lättare för arbetsgivare att följa lagen och därmed ge sina arbetstagare en säker arbetsmiljö. Föreskrifterna finns samlade i Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS). Det är AFS 2001:3 som beskriver användningen av personlig skyddsutrustning och gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker på arbetsplatsen som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Personer som bär personlig skyddsutrustning i form av varseljacka och skyddshjälm går igenom säkerheten på en arbetsplats.

Det är alltså arbetsgivarens roll att se till att medarbetarnas arbete kan utföras utan risk för skador och olycksfall. Det ingår att se till att nödvändig personlig skyddsutrustning finns för varje medarbetare, att den fungerar och är korrekt underhållen.

För att undvika onödiga risker och olycksfall kan man genomföra en riskbedömning. Läs mer om det här.

Vad händer om man bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter?

Utöver att utsätta medarbetarna för onödiga faror och kanske till och med utsätta dem för livsfara kan det bli en dyr historia för arbetsgivaren att inte följa lagar och regler.

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljön är bra och att arbetsgivarna följer de krav som ställs. Om de vid en inspektion upptäcker brister i arbetsmiljön som inte frivilligt åtgärdas av arbetsgivaren kan de besluta om förelägganden eller förbud. 

Regelbrott ger stora kostnader för arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan få sanktionsavgifter på upp emot 1 miljon kronor om de bryter mot reglerna, eller straffas med böter. Att bryta mot reglerna och straffas med böter ses som en kriminell handling.

Utöver avgifter och böter kan ytterligare merkostnader tillkomma. Om en anställd skadas och blir sjukskriven medför det stora kostnader för arbetsgivaren, både i form av minskad produktivitet i företaget och kostnad för eventuell ersättare. Ofta förekommer också dyra insatser för att få den sjukskrivne tillbaka i arbete.

Sjukfrånvaro kostar arbetsgivare stora pengar

Som exempel hur höga kostnader för sjukfrånvaro kan se ut på ett mindre företag har vi gjort ett räkneexempel. Ett företag med 20 anställda som var och en tjänar 25 000 kr/månad och har 14 dagars sjukfrånvaro var får en totalkostnad för sjukfrånvaro på över 400 000 kr per år.

Det finns alltså skäl både utifrån pengar, tid och straff, men framförallt för sina medarbetares säkerhet, att se till att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs utifrån de regler och lagar som finns.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Skapad 2019/07/4
Senast ändrad 2019/10/31

Relaterade insikter