Vem ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inget fritt val – det måste bedrivas enligt arbetsmiljölagen och föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Som arbetsgivare är det viktigt att du är uppdaterad om ditt ansvar och dina skyldigheter.

En arbetsplats.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att det bedrivs ett fungerande arbetsmiljöarbete. I detta ingår att vara aktiv för att skapa en säker, trygg och trivsam arbetsplats, förebygga ohälsa och olycksfall. Det ska vara ett systematiskt arbete som säkerställer att verksamheten uppfyller lagkraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska också ge medarbetarna möjlighet att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Demonstration av skyddshjälm på byggarbetsplats.

Är du helt säker? Gör en riskbedömning.

Få koll på riskområden i din arbetsmiljö och låt oss hjälpa dig att åtgärda dem. Gör en intresseanmälan för en riskbedömning och låt en av våra skyddsspecialister hjälpa dig.

Gör en intresseanmälan

Också medarbetarna har en skyldighet att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. De ska utnyttja de möjligheter som arbetsgivaren ger att medverka. De ska vara försiktiga, påtala brister, följa de regler och instruktioner som finns på arbetsstället och de ska använda den skyddsutrustning som finns.

Skyddsombuden ska också vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå rutiner för att säkerställa att arbetsplatsen lever upp till kraven i de andra föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten.

Lever man inte upp till sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen kan verksamheten behöva betala en sanktionsavgift. Vid vissa allvarliga och/eller specifika brott mot lagstiftningen kan individen också tilldömas ett straff i domstol. Man kan bryta mot lagen av slarv, oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåt. Blir man dömd för ett arbetsmiljöbrott blir påföljden böter eller i enstaka fall fängelse i upp till ett år.

Låt oss hjälpa dig med riskbedömning

Skapad 2019/03/18
Senast ändrad 2019/05/7

Relaterade insikter