Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde köldskador

Fysiologi

Vår kropp är bra på att anpassa oss till olika väder, men för låga temperaturer kan vara skadligt. Vi skyddas naturligt mot kyla olika beroende på vår ålder, eventuella diagnoser och muskelmassa. Kroppsdelar som sticker ut från kroppen är mer utsatta än andra, t. ex. näsa, fingrar, tår och öron.

Konsekvenser

En köldskada kan orsaka livslånga besvär såsom nedsatt känsel och domningar. I värsta fall kan köldskador leda till att kroppsvävnaden dör (kallbrand). Andra konsekvenser är förkylningar, feber, lungproblem m.m vilket inte bara är konsekvenser för personen som är utsatt utan även för företagets produktivitet.

Vad skapar köldskador i arbetsmiljön?

Arbete som sker i låga temperaturer kan orsaka köldskador. Är man utomhus är inte bara temperaturen en faktor utan också vinden. Vindstyrkan gör att vi har en effektiv temperatur som är lägre än på termometern, ju hårdare vind ju lägre effektiv temperatur. Arbete som ofta växlar mellan högintensivt och lågintensivt gör att vi först svettas och sedan kyls ned fortare då fukten (svett) gör nedkylningen snabbare och har en värre effekt på kyla än temperatur. Stå inte still om du är svettig när det är kallt. Vissa arbetsmiljöer kan vara kalla och högintensiva vilket innebär ökad risk. Dessa kan vara i t. ex frysrum, livsmedelsindustri m.m.

Användning

Kan man inte eliminera risken (bygga bort den) så behöver man skydda sig. Det gäller att klä sig rätt, ha kontroll på kroppens signaler. Alla är olika och tål olika mycket vilket innebär en personlig behovsanalys.

Sortiment

Personligt skydd mot köldskador börjar med att klä sig rätt, lager på lager principen är en bra modell. Börja med ett fukttransporterande material direkt mot huden, sedan ett isolerande som mellanplagg och ett skyddande ytterst. Handskar och skor bör vara av en isolerad karaktär med skydd mot väta. Gärna tilltagen i storlek för att maximera rörelsefriheten, en hand eller fot som har plats runt sig har möjlighet att behålla varm luft längre. Huvudet är extra känsligt, vid 10 minusgrader försvinner så mycket som 50% av kroppsvärmen genom huvudet, ännu mer vid lägre temperaturer. Se till att ha en bra mössa för ändamålet.