https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/First_Aid/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_forstahjalpen.jpg

Första Hjälpen

Vid arbetsplatsolyckor och sjukdomsfall kan första hjälpen vara skillnaden mellan liv och död i väntan på att professionell hjälp.

Vad är första hjälpen?

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra vidare skadeutveckling. Genom att ingripa och ge rätt första hjälpen kan man hindra ett livshotande tillstånd och rädda liv. Dessutom minskar man många gånger lidandet för den skadade personen. Första Hjälpen kan innefatta både fysiska och psykiska skador på en olycksplats. L-ABC eller L-ABCDE är bokstäver som fungerar som komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. Läs mer om L-ABC. Vi ger dig även råd vid en eventuell hjärt- och lungräddning.

Ögonskador, brännskador och sårskador kan ge bestående men

I varje verksamhet där risk föreligger att skadliga partiklar/kemikalier kan komma in i ögon eller på hud, är det viktigt att man planerar och vidtar förebyggande åtgärder och försöker minimera riskerna. De vanligaste ögonskadorna är orsakade av damm, skräp eller stänk från frätande kemikalier. Det är viktigt att snabbt agera om man får någon kemikalie i ögonen eftersom detta förändrar pH-värdet radikalt i ögat och frätskada uppstår på bara några sekunder. Läs mer om ögon-, bränn- och sårskador.

Förutom uppenbara miljöer som värmeverk, svets, eld, ånga, elektricitet m.m. så är de flesta arbetsplatser riskmiljö för brännskador, det räcker med att det finns maskiner som antingen avger värme eller roterar. Vissa typer av kemiska substanser kan också orsaka brännskador. Läs mer om riskområde brännskador.