https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/First_Aid/Pictures/SE/Full_image_Första_hjälpen.jpg

Första Hjälpen

Vid arbetsplatsolyckor och sjukdomsfall kan första hjälpen vara skillnaden mellan liv och död i väntan på att professionell hjälp. 

Läs mer om vilken utrustning och kunskap som behövs för att ge första hjälpen på din arbetsplats.