https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Workwear/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_klader.jpg

Kläder

Arbetskläder, skyddskläder och varselkläder ska vara anpassade efter arbetsmiljön och i många situationer finns det lagkrav på vilka kläder du måste bära. Skyddet måste vara det som bäst uppfyller kraven på den skyddsnivå, komfort och rörlighet som användaren har behov av. Arbetskläderna eller skyddskläderna får inte medföra att man utsätts för nya risker. Tex måste man kontrollera att kläderna inte har lösa delar som kan fastna i tex rörliga maskindelar eller liknande.

Val av arbetskläder och skyddskläder

För att kunna välja ratt typ av arbetskläder måste man analysera arbetsmiljön man ska jobba i:

  • Vilka risker utsätts man för?
  • Vad behöver man skydda sig mot tex olika kemikalier? Här hittar du våra kemskyddstabeller.
  • Behövs knäskydd eller liknande pga av din arbetsställning?
  • Utsätts du för hetta, väta eller kyla i ditt arbete?

Syftet med skyddskläder är att minimera risken för kroppsskador. Läs mer här om val av skyddskläder.

Att hålla sig torr och varm under regniga dagar är viktigt, särskilt om man skall arbeta en hel dag. Olika yrkesgrupper har olika behov av olika regnkläder. Men hur väljer man rätt regnkläder? Vi hjälper dig vid val av regnkläder.

I våra standarder för arbetskläder kan du enkelt hitta den märkning av plagget som krävs för att följa gällande regler och skydda dig mot de risker du utsätts för.

Risker med att inte synas på arbetsplatsen

Att synas kan vara livsavgörande i många arbetsmiljöer. Många arbetar i miljöer med mycket trafik och kanske i mörkt ljus där risken för olyckor är stor. För att minimera riskerna är det viktigt att synas tydligt och på så långt håll som möjligt. Det gör du genom att klä dig i färger som har hög synbarhet (fluorescerande) och med reflexer på rätt ställen. Läs mer om riskområde synbarhet.

Risker med att inte skydda sig vid låga temperaturer

En köldskada kan orsaka livslånga besvär såsom nedsatt känsel och domningar. I värsta fall kan köldskador leda till att kroppsvävnaden dör (kallbrand). Andra konsekvenser är förkylningar, feber, lungproblem m.m vilket inte bara är konsekvenser för personen som är utsatt utan även för företagets produktivitet. Kan man inte eliminera risken (bygga bort den) så behöver man skydda sig. Det gäller att klä sig rätt, ha kontroll på kroppens signaler. Läs mer om riskområde köldskador.