Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde elektriska ljusbågar

Vad är elektriska ljusbågar?

Elektriska ljusbågar är en av de allvarligaste och minst kända riskerna vid arbete med elektricitet. En elektrisk ljusbåge är en lysande strömbana som passerar mellan två strömförande metall- eller kolstift i luften. Detta medför ett mycket starkt ultraviolett ljus och intensiv värme. En ljusbåge kan uppstå när det finns en elektrisk utrustning och vid underhåll/ reparation kan en ljusbåge uppstå om utrustningen av någon anledning inte kan stängas av. Ljusbågar kan orsakas av tekniska fel i elektrisk utrustning, t.ex. felaktig installation, damm, korrosion, orena ytor och ibland även vid slitage. I de flesta fall beror dock kortslutningar på den mänskliga faktorn, t.ex. att en arbetare vidrör fel yta med en mätsond.


Vem är i riskzonen att utsättas för elektriska ljusbågar?

De arbetare som riskerar att utsättas för elektriska ljusbågar är:

 • Elektriker
 • Industrielektriker
 • Personal vid elbilverkstäder
 • Servertekniker
 • Elingenjörer
 • Personal som arbetar i närheten av stark elektricitet

Vilka faror uppstår från ljusbågar?

Beroende på ljusbågens styrka, varaktighet och avstånd kan följande faror uppstå:

 • Stark värme i upp till 20 000 ° C, vilket orsakar brännskador på arbetarens hud och kropp.
 • Brand som kan skada arbetaren och miljön på arbetsplatsen.
 • En ljusbågssprängning med explosiv kraft på upp till 1000 kg/m2 som sprutar ut smälta metallpartiklar och trasiga delar från skadad utrustning i hög hastighet så att arbetaren kan skadas.
 • Ljudsprängning (upp till 140 dB - lika högt som ett skott från ett skjutvapen) - som kan skada arbetarens hörsel.
 • Ultraviolett ljus från explosionen som kan skada arbetarens syn.

Hur skyddar du dig mot ljusbågar?

I Sverige måste arbetsgivare och anläggningsägare följa lagar och regler om säkerhet vid arbete och drift av elektriska anläggningar. OBS! Alla plagg ska vara certifierade enligt flamskyddsstandarden, gäller även dina underkläder.

Viktiga saker notera innan du utför arbete vid elektriska anläggningar:

 • Arbetare bör utbildas inför det arbete som ska utföras.
 • Arbetsgivare och chef bör göra en riskanalys av det arbete som ska utföras och bedöma ljusbågsrisken.
 • Anläggningsägare måste veta vilken energinivå som kan frigöras vid ljusbågekortslutning (den infallande energin) och vilka som kan utsättas för faran.Denna infallande energi är återigen avgörande för vilken typ av personlig skyddsutrustning som av säkerhetsskäl måste användas under drift. Om den infallande energin vid driftavståndet från strömkällan är lägre än 1,2 cal/cm² är detta en nivå som inte kräver ljusbågssäkra kläder. Om energin däremot beräknas vid högre nivåer än 40 cal/cm² är detta en extremt farlig nivå som normalt kräver att arbete endast kan utföras efter att strömförsörjningen har kopplats bort med fjärrkontroll.
 • Personlig skyddsutrustning bör användas.

Se vårt sortiment med flamcertifierade kläder här