https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Respiratory_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_andningsskydd.jpg

Andningsskydd

För att dina lungor och dina luftvägar de ska kunna fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem mot skadliga föroreningar. Vissa partiklar eller gaser är inte bara obehagliga att andas in utan faktiskt så pass elaka att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom.

Vilket andningsskydd ska jag välja?

Lämpligt andningsskydd ska användas vid samtliga situationer där risk finns för skadliga partiklar eller gaser. Andningsskyddet ska vara anpassat till användaren och arbetsuppgiften. Här hittar du mer information vad som är viktigt att veta om andningsskydd.

Det finns en rad olika typer av andningsskydd och olika funktioner. Skillnaden handlar dels om hur effektivt de skyddar mot luftföroreningar, dels i vilka miljöer de ska användas. Man kan dela in andningsskydd i filterskydd och andningsapparater. Filterskydden har ett filter som på något sätt avskiljer partiklar eller gaser från andningsluften. Andningsapparater tillför istället luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar från tuber, tryckluftsaggregat eller från utemiljön. Läs mer om olika typer av andningsskydd.

Vilket filter ska jag använda?

För att andningsskyddet ska skydda mot de luftföroreningar som finns i arbetsmiljön måste rätt sorts filter användas. En del filter filtrerar bort partiklar, en del skiljer av gaser och en del är en kombination av båda. Läs mer i filtervalsguiden om hur du väljer rätt filter och skyddsfaktor utifrån din arbetsmiljö.

Våra andningsskydd är märkta med EN-standard för att säkerställa kvalitet. Läs mer om standarder för andningsskydd.

Vad händer om jag inte använder rätt andningsskydd?

Gaser och ångor från olika kemikalier är inte hälsosamma att andas in. De försvinner ut i blodet och kan skada inre organ. Vissa gaser är tom dödliga i större doser. Partiklar som man andas in fastnar någonstans i andningsapparaten. De grövre partiklarna fastnar i slemhinnorna i näsa och luftstrupe. Man kan hosta upp eller snyta ut en del av dessa. De riktigt små partiklarna kan leta sig ända ner till lungblåsorna och fastna där. Läs mer om riskområdet partiklar och gas.