https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Fall_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_fallskydd.jpg

Fallskydd

Fallskydd krävs enligt lag när du arbetar på mer än två meters höjd. Det finns olika typer av fallskydd men kortfattat är ett fallskydd en utrustning eller system som antingen hindrar dig från att falla eller fångar upp ett fall. Det finns olika typer av fallskyddsutrustning som t.ex. fallskyddselar för olika arbetsmiljöer och du behöver utbildning för att använda och underhålla utrustningen på rätt sätt. Idag sker många skador även på lägre höjder just på grund av att man underskattar skaderisken vid lägre höjder. Personlig fallskyddsutrustning användas då det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att montering av ställningar och plattformar inte är rimligt. Här sammanställer vi vad som är viktigt att veta om fallskydd.

Vilken fallskyddsutrustning ska jag välja?

Det finns flera olika typer av fallskyddsprodukter och det är arbetsmiljön och metoden som bestämmer vilken typ av utrustning som är lämplig. Andra faktorer som spelar in är komfort och användarvänlighet. Ett grundläggande personligt fallskydd består oftast av en sele, kopplingslina och en förankringspunkt som tillsammans utgör ett personligt fallskyddssystem. Det är viktigt att välja rätt utrustning. Enkelt uttryckt så är inte ditt fallskyddssystem komplett om någon av delarna i fallskyddets ABC saknas (Anchorage, Body, Connecting device). Då det finns flera typer av produkter så är det är viktigt att försäkra sig om att alla komponenterna är kompatibla.

Fasta system

Fasta fallskyddssystem är skenor eller vajrar som kan sättas på tak, fasader, stegar, maskiner mm. När man har ett fast fallskyddssystem kan man enkelt koppla in sin sele och kopplingslina i systemet och arbeta säkert och flexibelt på höjden. Läs mer om fasta system.

Primära och sekundära system

När man arbetar på hög höjd använder man sig alltid av två system, ett primärt och ett sekundärt. Här hittar du utförligare beskrivning om primära och sekundära system.

Årligen sker flera dödsfall orsakade av fall på arbetsplatser

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på en byggarbetsplats. I Sverige dör och skadas ett stort antal personer årligen av fallolyckor inom bygg- och industri. På sidan riskområde fall kan du läsa mer om vad som är de vanligaste orsakerna till att fallolyckor inträffar. Självklart följer våra fallskyddsutrustningar branschens standarder för fallskydd.