https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Eye_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_ogonskydd.jpg

Ögonskydd

Varje år anmäls ca 1000 arbetsolyckor i form av ögonskador och då är mörkertalet stort. Hur kommer det sig att så många skadar sig och att många till och med riskerar att bli blinda? Hur skulle ditt liv vara om du miste ett av dina sinnen – synen – och tvingas leva ett liv i mörker?Skyddsglasögon eller likvärdigt ögonskydd ska användas när du riskerar att få partiklar eller stänk i ögonen, och när du riskerar att utsättas för strålning eller starkt ljus. 

Tänk igenom ditt val av skyddsglasögon

För att vara helt skyddad krävs det:

  • att skyddsglasögat ska ha rätt passform.
  • att man använder rätt typ av ögonskydd för arbetsuppgiften.
  • att du känner dig nöjd med ditt ögonskydd.

Läs mer här om vad som är viktigt att veta om ögonskydd. Det finns många saker att ta hänsyn till vid val av rätt typ av ögonskydd. 

Passar inte glasögat som det ska, finns det risk att det uppstår glipor där farliga partiklar eller strålning kan tränga in och skada ögat. Här kan du läsa mer information vad du ska tänka på för att välja rätt ögonskydd

Här hittar du information om olika typer av ögonskydd som skyddsglasögon, svetshjälm, svetsglasögon och övrigt ögonskydd. Passform och rätt egenskaper ska alltid anpassas efter din arbetsmiljö.

I vår lista standarder för ögonskydd kan du läsa om de olika skyddskraven.

Vi kan utsättas för många olika slags risker. Det kan vara mekaniska, kemiska eller strålning av olika slag och våra naturliga försvar är inte tillräckliga för att skydda ögonen. Stänk av kemikalier, både alkaliska och sura förorsakar skador på ögat. Det kan leda till att man får nedsatt syn till blindhet. Läs mer om riskområdet ögonskador.