https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Gloves_and_Arm_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_handskar.jpg

Handskar

Våra händer är vårt viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker i olika arbetsmiljöer under en arbetsdag. Det är därför viktigt att man väljer rätt typ av handskar för att minimera risken för olycksfall.

Hur väljer jag rätt arbetshandske?

Handskarna ska vara korrekt märkta och dokumenterade att de lever upp till de krav som ställs. De får heller inte innehålla hälsoskadliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Att välja rätt handske kan vara svårt, inte minst när det kommer till att välja rätt kemskyddshandske. För att underlätta valet finns våra kemskyddstabeller tillhanda. Här hittar du lite mer som vi anser är viktigt att veta om handskar. Att välja handskar kan även vara svårt då det finns så många olika typer och modeller att välja mellan. Läs mer om olika typer av handskar här.


I skyddshandskar används flera olika material med olika egenskaper i förhållande till behovet. Skyddshandskarna ska vara smidiga, bekväma och slitstarka och skydda mot olika risker. I vår materialguide kan du läsa om våra olika material som är vanligt förekommande i skyddshandskar.

Skyddshandskar delas in i 3 olika CE-kategorier beroende på typ och vilken risk eller fara handskarna skall skydda mot.

  • Kategori 1 - handskar som kan användas vid lågrisksituationer.
  • Kategori 2 - alla typer av handskar som inte klassificeras som kategori 1 eller 3.
  • Kategori 3 - handskar som skall användas i farlig miljö och där stor risk föreligger för att en allvarlig skada kan inträffa.

Utförligare beskrivning av dessa hittar du under våra standarder för handskar.

Risker vi utsätter våra händer för

Den absolut vanligaste arbetsskadan är skärskador på händer, ofta är dem av en karaktär som inte är livshotande. Detta orsakas oftast av knivar, rakblad, kartonnage/papper och andra vassa material såsom plåt. Läs mer om riskområdet skärskador.

När man jobbar med olika typer av kemikalier är det viktigt att välja rätt typ av skyddshandske. De skador som annars kan uppstå är allt från irriterad hud till i värsta fall döden. Läs mer om riskområdet kemikalier.