Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Workwear/Pictures/SE/Varselklader_Toppbild_640x250.jpg

Val av varselkläder

Viktigt att tänka på vid val av varselkläder

Syns du tillräckligt på din arbetsplats? Det finns mycket att vinna på att vara synlig på sin arbetsplats som är en smart väg till en säkrare arbetsmiljö för både dig och andra. Arbetar du även utomhus ställs andra krav på just dina arbetskläder, inte bara att de ska tåla vädret, utan också att du är tillräckligt synlig och då är varselkläder en personlig skyddsutrustning som ska användas. Varselkläder används till exempel när man arbetar i trafiken, med vägarbete, räddningsarbete, på- och avlastning där arbetet helt enkelt kräver hög synbarhet, både om natten och dagen. Att bära varselkläder vid vägarbete ger bilister större chans att uppfatta en arbetande person vid vägen och kan då anpassa hastigheten.
 

Tänk på att:

 • Varselkläder behöver tvättas regelbundet. Smutsiga varselkläder försämrar varseleffekten och synbarheten.
 • Plaggets storlek spelar roll. Samma plagg kan ha olika varselklassningar beroende på vilken klädstorlek det är. Den totala fluorescerande ytan måste vara minst 0,8m2 för att uppfylla klass 3 till exempel. Vissa plagg i små storlekar kan ha svårt att komma upp i varselklass 3 då den fluorescerade ytan inte är stor nog.
 • Reflexer är en färskvara. Reflexer försämras över tid och skall bytas ut med jämna mellanrum.
 • Oknäppt jacka försämrar varseleffekten. Stäng blixtlåset på jackan eller bär en varseltröja som lager 2 för synlighet enligt klassningen.
 • Byxor och jackor får inte lov att sys upp eftersom man då inte har samma areal av fluorescerande material som när plagget blev certifierat. Det ska vara minst 5 cm från reflexen längst ned på ett byxben till kanten på byxbenet.

 • Notera att ibland är storlek XS och S en skyddsklass lägre på grund av mindre areal av fluorescerande material. Klassificering kan påverkas om du sätter tryck på dina skyddskläder. Om det inte kan sättas tryck på fluorescerande tyget kan man alltid trycka på kontrastfärgen.
   

TVÄTTIPS!
Varselkläder ska tvättas med avigsidan ut separat eller tillsammans med andra plagg som är godkända enligt EN471/EN ISO 20471. Använd inte tvättmedel med optiskt vitmedel och inte heller mjuk- eller blekmedel. Följ alltid tvättråden som följer med ditt plagg, där står det bland annat hur många gånger man kan tvätta plagget. Se till att dina varselkläder alltid är rengjorda så behåller du säkerheten till ett max.

Hur viktigt är det med bra reflexer?

Utan reflex syns man först på 20-30 meters håll i trafiken! Med reflex ökar avståndet till 125 meter som kan vara avgörande för att förhindra en arbetsplatsolycka. Under vinterhalvåret kommer mörkret och sämre väderförhållanden som dålig sikt på grund av dis och dimma vilket gör det extra viktigt att bära reflex. Använd gärna reflexer och reflekterande material på många ställen på kroppen så ökar synbarheten.

KOM IHÅG! Du som arbetar i trafiken, tänk på att bilarnas strålkastarljus träffar först den nedre delen av kroppen vilket innebär att reflexerna på benen syns först och då är det extra viktigt att de är hela och rena.

Hur fungerar en reflex?

En reflex fungerar när det är mörkt och det finns en ljuskälla, till exempel strålkastare från en bil. Reflexen är konstruerad så att det mesta av ljuset från en ljuskälla skickas tillbaka från reflexen till ljuskällan. Det innebär att en bilförare kan se dig flera sekunder tidigare än om du inte har reflex. Om bilen kör i 70 km/h hinner den köra i närmare 60 meter under dessa sekunder.

Vad är skillnad mellan de tre olika skyddsklasserna för hi-vis certifierade plagg?

Hi-Vis certifierade plagg delas in i tre olika klasser, utifrån hur väl bäraren syns. Plaggen har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven på design, till exempel minsta bredd på reflex ska vara 50 mm. Materialen testas före och efter tvätt, 5 tvättar är minimum och om plagget testats och godkänts för ett högre antal tvättar ska dessa anges på tvättrådet.

 • Klass 3 Plaggen är försedda med fluorescerande material med en yta av minst 0,80 m2 och reflexer med en yta av minst 0,20 m2 för användning där det krävs högsta nivån för synbarhet.
 • Klass 2 Plaggen är försedda med fluorescerande material med en yta av minst 0,50 m2 och reflexer med en yta av minst 0,13 m2 för användning där kravet på synbarhet inte är lika hög som i klass 3.
 • Klass 1 Plaggen är försedda med fluorescerande material med en yta av minst 0,14 m2 och reflexer med en yta av minst 0,10 m2 för användning där det krävs lägsta certifierade nivån på synbarhet.

Tips! Du kan uppnå klass 3 arbetsplagg på olika sätt. Antingen genom att använda klass 3 arbetsplagg eller genom att kombinera två arbetsplagg av klass 2, så att de tillsammans blir klass 3 certifierade.

Gemensamma krav för de tre skyddsklasserna:

 • Plagget ska synas både om dagen och natten
 • Plagget ska synas från alla håll
 • Reflexer är placerade på tyget så de framhäver personens konturer för att inte personen ska misstas för ex. en vägskylt vid vägarbete

Viktigt! Kombinationen av kläderna ska vara av samma märke och norm för att vara 100% godkänt. Varselkläder ska vara CE-märkta och därmed uppfylla reglerna om personlig skyddsutrustning. Kraven om synbarhet anses som uppfyllda om kläderna är testade och certifierade efter normen DS/EN ISO 20471.