Laddar
Laddar
Laddar

Riskområde huvudskador

Fysiologi

Hjärnan är känslig för stötar och rotationsrörelser. Man kan tänka på den mänskliga hjärnan som ett organ med en halvfast konsistens, men i verkligheten är det mer som gelé. Eftersom hjärnan till största delen består av vatten kan den inte komprimeras. Däremot är den känslig för rotation och där krafter verkar i två olika riktningar och "vrider" hjärnan. När olika delar av hjärnan rör sig i förhållande till varandra, till följd av rotationsrörelser, kan vävnaderna sträckas ut. Detta kan i sin tur få allvarliga konsekvenser som hjärnskakning eller andra hjärnskador.

Konsekvenser

När huvudet träffar marken kan kraften få huvudet att rotera mer eller mindre beroende på vilken yta eller föremål som huvudet träffar. Tyvärr är detta något som vanliga hjälmtester inte försöker efterlikna. Hjälmarna testas efter en metod som mäter energin i en linjär stöt mot hjälm och huvud, men som inte tar hänsyn till rotationen. Rotationsrörelse kan alltså vara resultatet av en vinklad stöt mot huvudet och som i sin tur kan göra att hjärnan rör sig och hjärnvävnaden kan sträckas ut. Det kan orsaka skador som hjärnskakning och hjärnblödningar.

Vad kan skapa en huvudskada?

Huvudskador är en av de allvarligaste arbetsskadorna du kan råka ut för? Tyvärr är det också så att olyckor med huvudskador inträffar relativt ofta och orsakas bland annat av fall, av stötar eller av att huvudet träffas av fallande föremål.

Användning

Hur kan du som arbetsgivare minska risken för huvudskador på arbetsplatsen? För att undvika och minimera risken för arbetsrelaterade huvudskador finns det en del att tänka på för en arbetsgivare:

  • Alla anställda måste bära hjälm för att undvika eventuella huvudskador där så erfordras.
  • En av de bästa metoderna för att förebygga huvud- och hjärnskador är att göra personalen medveten om miljön och befintliga faror. Utbilda personalen att utföra sina dagliga sysslor med omsorg – speciellt när deras jobb innebär farliga arbetsförhållanden. Exempel på detta är att behöva arbeta på höjden med kranar eller stegar, i trånga lokaler, på en plats där det finns föremål i ständig rörelse eller i en miljö som är utsatt för svag belysning.

Sortiment

et finns flera typer av huvudskydd. Skyddshjälmar och stötskyddsmössor är de vanligaste. Vilket huvudskydd som skall användas är beroende på vilka risker som finns på arbetsplatsen och den arbetsmiljö du jobbar i.​ Det finns även flera olika faktorer som kan påverka skyddets funktion. 

Mips är världsledande specialister inom hjälmbaserad säkerhet och hjärnskydd. Deras unika och patenterade Mips Safety System bygger på ett lågfriktionsslag mellan huvudet och det yttre skalet, vilket gör att hjälmen kan röra sig 10-15 mm i alla riktningar i förhållande till huvudet vid vissa sneda slag och stötar. Syftet är att minska den skadliga rotationsrörelsen som hjärnan kan utsättas för om du ramlar eller får slag i huvudet. Mips-systemet är designat för att minska rotationsenergin, vilket i sin tur kan minska risken för hjärnskakning eller andra hjärnskador.

För byggnads- och industriarbetare rekommenderar vi att använda en industrihjälm utrustad med integrerad MIPS-teknik. Läs om Zekler Zone Mips skyddshjälm här.