Laddar
Laddar
Laddar

Att välja rätt huvudskydd

Det finns en del att fundera över vid val av rätt huvudskydd. Det beror på helt på din arbetssituation och vilka risker du utsätts för.

Det finns många olika typer av huvudskydd:

  • Huvudskydd mot mekanisk påverkan: Arbeta eller vistas där det finns risk för huvudskador på grund av fall eller stötar (mekaniska orsaker). Exempel är arbete i gruvor, tunnlar och annat bergsarbete, arbete i trånga utrymmen, bygg- och anläggningsarbeten, skogsbruk, lastnings- och lossningsarbeten, arbete inom varvsindustrin, tung industri etc. Observera att skyddshjälmar för industrin ska skydda mot fall och föremål.
  • Huvudskydd mot extrem värme: Arbete där det finns risk för att utsättas för extrem värme tex arbete i smältverk och gjuterier.
  • Huvudskydd vid låga temperaturer: Arbete där det finns risk för köldskador.
  • Huvudskydd mot elektrisk ström: Arbete där det finns risk för huvudskador på grund av kontakt med ledande, oisolerade ledningar och kablar i samband med farliga spänningar.
  • Huvudskydd mot ljusbågar: Om det finns risk för detta finns paket som innehåller hjälm, hörselskydd och visir som är speciellt godkända mot ljusbågar.