Laddar
Laddar
Laddar

Viktigt att veta om hörselskydd

Hörseln är ett av dina viktigaste sinnen och vi vill vägleda dig till hur du bäst skyddar hörseln när du är på jobbet. Först och främst är det 100% användningstid som gäller och för att vilja bära hörselskydd en hel arbetsdag måste de sitta skönt och få dig att känna dig nöjd och bekväm.

Gamla, stela och/eller slitna tätningsringar försämrar hörselkåpornas dämpningsförmåga. Bullret ”läcker” in. Byt därför regelbundet ut tätningsringarna så bibehålls kåpans prestanda och livslängd.

Tänk på att:

 • det kostar minst 10 gånger mer att rehabilitera en hörselskadad person än att förebygga skadan.
 • buller är i ett avseende likt radioaktiv strålning, vi tål endast en begränsad dos varje dag.
 • bullerdosens storlek beror på tiden och ljudnivån.
 • det är hörselcellerna längst in i örat som skadas och de kan aldrig läka, skadan blir permanent.
 • ett bekvämt skydd, anpassat efter den bullernivå du vistas i, är den bästa garantin för att du ska använda hörselskyddet 100% av arbetstiden, och därmed få ett säkert skydd mot bestående hörselskador.
 • en annan viktig aspekt för att uppmuntra till 100% bärtid är att du skall ha ett hörselskydd som gör det möjligt för dig att kommunicera med omgivningen på bästa sätt.

Att tänka på vid val av hörselskydd

Valet av hörselskydd görs med några olika parametrar:

 • Skyddets komfort
 • Användningsområde
 • Vilket buller du måste skydda dig mot. Dämpningen skall varken vara för hög eller för låg.

Införskaffa först information om bullrets karaktär när du ska välja hörselskydd för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna välja rätt skyddsnivå.

Information som måste införskaffas är:

 • Ljudtrycksnivå (dB)
 • Varaktighet
 • Frekvensinnehåll (Hz)
 • Eventuella inslag av impulsljud

Ytterligare faktorer att tänka på när du ska välja hörselskydd:

 • Även i buller med relativt låga ljudnivåer, omkring 75-80 dB(A), kan det vara motiverat att du använder hörselskydd. Detta eftersom särskilt känsliga personer kan riskera bullerskada även vid lägre nivåer än de övre insatsvärdena. Användning vid dessa lägre nivåer kan även vara aktuellt om du samtidigt är exponerad för ototoxiska ämnen eller för buller och vibrationer.
 • Ototoxiska ämnen är kemiska ämnen som vid inandning eller hudexponering kan skada eller förändra innerörat eller hörselnervens funktion eller struktur, och därigenom orsaka akut eller kronisk hörselnedsättning och/eller balansstörning.
 • Att hörselskyddet erbjuder en bra komfort är naturligtvis viktigt, likaså att du får rätt dämpnivå och att det finns ett hörselskydd som passar dig i ditt arbete. Hår och polisonger kan göra att buller läcker in och därmed påverkar dämpvärdet negativt.

Att tänka på vid kombination med annan skyddsutrustning

När du kombinerar hörselskydd med annan skyddsutrustning är det viktigt att hörselskyddets dämpning inte försämras på grund av kombinationen.

 • Hörselskyddet skall bäras under skyddskläder och huvor.
 • När du använder andningsskydd är det viktigt att andningsskyddets band inte hindrar hörselkåpans tätningsringar från att täta mot huden.
 • Glasögonskalmar kan dramatiskt försämra dämpningsförmågan. För att undvika detta är det viktigt att du väljer ett glasöga i rätt storlek och med tunna skalmar.
 • När det gäller hörselskydd för montering på skyddshjälm skall du alltid välja sådana kombinationer som är särskilt utprovade och godkända tillsammans. Se våra certifierade kombinationer hörselkåpa hjälm.
 • Vid användning av ansiktsvisir är det viktigt att visiret passar ihop med övrig utrustning och att det inte kommer i kontakt med någon del av hörselskyddet.

Byte av hygienringar

För att bibehålla optimal förmåga att skydda dig från skadligt buller, behöver hörselskyddets hygiensats bytas innan tätningsringarna blivit hårda eller spruckit.

En hygiensats består av dämpskum och tätningsringar. 

Hygiensats från Peltor

Vi rekommenderar att hygiensatsen byts två gånger varje år på hörselskydd som används dagligen.

Se lista över 3M Peltors hörselskydd och hygiensatser.